فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۷۰

رشته ی تحصیلی : ریاضی فیزیک

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی فیزیک

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
روزبهآذرسا
حسینآزادبر
محمودآقائی
علیآقامحمدی خامنه
حسینآقامیرزا جعفر
کسریابوالقاسم رسولی
غلامرضاابوطالبی لاهیجانی
ساساناحمدی
علیاخگری
علیاخوین
محسناسمعیلی ترکی
غلامرضااطاعتی
آرشاعتماد
انوشیروانافشین مهر
علیرضاالوندی
غلامرضاامیری
مهدیاکبر
مجیداکبری
سید مهدیایونی مهریزی
شهرامباقری حریری
علیبلوبین
نادربهرام نیا
حسینبوهندی
احسانبیداری
ایرجپاشائی یلی بلاغ
مهدیپرهیزکار
علیپشته بان
محمد علیپوراختریه
محمدپورسعید فریوزی
عبدالرضاپیرشایان
محمدپیری
محمد باقرپیری وردین
محمدتابش
صادقتاجیک فر
غلامرضاتنگدست
محمد مهدیتوکل
مجیدجهانی
ابوالقاسمچراغ زاده
مهدیچوبی
محمد تقیحاجی علی محمد نجار
داودحالتی
هادیحایج قنبری
محمدحسن پور گونه
مصطفیحسین ابرده
سید علیرضاحسین زاده
مسلمحسین مردی
سید علیرضاحسینی بامی
روزبهحسینی پوردوانی
احمدحیدری
مهدیحیدری ثانی
اکبرحیدری کامکش
میربهدادخامسی
امیدخجسته
سید علیخرد ور
محمدخسروی
اصغرخطیبی
مهدیخواجه وند
اصغرخیری ایدلو
بابکدخانچی
ناصردودانگه
رمضانرزوان
امیرعباسرضوی امیری
امیدزرکانی
علیرضازعفری
حسینزمردیان
هادیزندی
محمد حسنزینلی
آرشسالاری همگانی
مهردادسالمی
علیرضاسبکتکین
آرشسپهرخوی
کامرانسرچهی
علی اکبرسرکاراتی
رضاسعیدی
جوادسلطان محمدی
فرزانسیادت
افشینشاه بنده نجف آبادی
صادقشاهمرادی
محسنشاکر
نورالدینشریک
غلامعباسشعبانی

payman_1382@yahoo.com

مهدیشعبانی
رضاشهربانی
جاویدشورچی گلنگدری
مهرانشکرالهی
بیژنشکیبا
امیرشیخ غفور
محمد حسنصادقپور
حسینصادقی
عبدالحمیدصالحی کوشک قاضی
حسینصبوری جلفائی
امیراحمدصدر
سهیلصفوی شهی
مسعودصمدیان زکریا
فردادضابطیان
امرالهعابدی ورمزیار
حسینعارف زاده
مجیدعبادی
سعیدعبادی
علیرضاعباسی محقق
بهزادعبدی
بابکعدمی
مصطفیعرب چوبدار
جعفرعربکری النجارقی
علیرضاعسکر شیرازی
میرمسعودعقیلی یاجدا
علیعلی بابالو
محمدرضاعلیشاهی
ارژنگعلیمرادی
مهدیعکاسی نریمانی
هادیغازیانی
حامدغفاری
محمدغفاری
مصطفیغفوری
محمد محسنغفوریان نادرنژاد
مجیدغلامی
نادرغلامی کلورزی
مزیارغلامیان مقدم
علیرضافرج نژاد گل تپه
مهدیفردوسی
کامبیزفکری ازگلمی
محسنقائمی نژاد
مسعودقائمی کیوی
امیرهوشنگقاسم زاد
امیرحسینقاسمی
عباسقاسمی صدق
غلامحسنقاسمی عین آباد
روح الهقبادی
محمد علیقدرت
فرامرزقدرتی
محمدرضاقدسی
حسینقدیری هروانی
فرشیدقرائتی آبکناری
مجیدقره زاده
سید حسینقیومیه بزرگی
امینکاتوزیان
افشینکاوسی
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)