فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۵۱

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
مهردادآتش
شهیارآریا
حمیدآریان
نادرآقاحسینی
سید مجتبی فرزینآقامیر
فرامرزآگاهی
مجیداحمدی کاشانی
فریدونادیب
کامراناردبیلچی
فرهنگاستادان
خدابخشاستواری
احسان الهاسحاقیان
عبدالرضااسدی مقدم
محمدرضااسلانی
ذبیحاصغرزاده نوری
جهانگیراصغری نائینی
علیافراسیابی
بهرامافشارفر
بهروزاقتصاد مهندس راه و ساختمان
کامرانالهیان
کامیارامامی
محمودانوری
جمشیدانوشیروانی
سعیداورندی
حمیدرضاایپکچی
هومنایروانی
مسعودایمانی
فریدونباختر
نورالهباروخیان
بهشادباسقی
مهردادبرآغوشی
علیبرادران سلماسی
کامرانبربن
انتظام محمد حسنبروخیان
ابراهیمبروخیم
هوشنگبنان
محمود کاوهبنان
حمیدرضابهادری
کامرانبهروزی
یوسفبودائی
حسینبیات
فریبرزبیژن
بیژنبیگلر همدانی
فریبرزپدرامی ملایری
کامرانپروانه
شاهینپلاسید
عباسپوربهلول
حسنپوررستگاری
احمدپورمندی
محمودپیدای ساحلی
محمد علیتجدد حسینی
کاظمتقوی
سید محمدتقی زاده مطلق
مهردادتوصیف
علیتوفیقی نیارکی
پیروزتیموری
عیسیثابت قدم حقیقی
حمیدجابر انصاری
کامیارجباری
امیرحسینجدی
کامبیزجلالی
محمدرضاجلوه
داودجلیانا
فریدونجم زاده
فریدونجم زاده
فرزینحاجتی
حمیدحاجی سیدجوادی
سید حمیدرضاحاجی میر وهاجی
مهردادحاجیلو
سید جمال الدینحجازی
سید حسینحریری
فرخحسامیان
یوسفحمیدی
مهردادحنائیان
مهردادحوریانی
بهرامحکیم زاده
منوچهرحکیمی
حسنحیدری دستجردی
نویدخادم
بهرامخامنه پور
مسعودخاموشی
ریموندخانیان
ایرجخاکسار
سپهرخدایار
شهریارخردپیر
حمیدخرسند صفائی
کامرانخسروی کامرانی
افشینخضرا
مهردادخلیلی گرگانی
فرزاددادگر
بیژنداوری
فرهادداوریار
بهرامدری
شاهرخدقیق
فرج الهدلیجانی
کورسدیلمیان مهندس مکانیک
جلالدیوان بیگی
شهرامرئیس دهکردی
هوشنگرحمانی
بهرامرخشافر
علی النقیرسولی
حمیدرضارضا علی خانی
علیرضارضائی
کامرانرفیع پور
محمد علیرفیعی درمیان دکترای پزشکی
خسرورنگچی
کامرانرکنی فرد
هرتقلریحانیان
علیزارعی تل آبادی
امیرسپهرزربافیان
بهزادزمان زاده
امیرعباسساسانی
عزراساسون
قهرمانسالور
سید احمدسام ریاضی
ابوالفضلسپه بان
فرزادسرلتی
سید عباسسرمد
سید فرخسعادت
محسنسلیمانی
سیامکسلیمیان
عبدالحمیدسمسادیلر
مهرانسیاح سینا
حمیدسیادت
سید حسینسید باوفا
علیشرف الدین
مسعودشرفی
بابکشرمینی
محمدشفاعی اردکانی
سعدشمس الدین
ایرجشمسیان
بهزادشهرآرای
شهریارشهریور
شهریارشهنواز
عبدالرضاشهیدی
غلامرضاشهیدی
شیرمحمدشیخی
کورششیرزاد اصفهانی
احمدرضاصادق نوبری
فرهادصادقیان
کامرانصالح زاده حسابداری
محمدرضاصالحی نیا مدرسه عالی
رضا سیروسصبری
بهمنصدر عرفائی
سعیدصدرائی نوری
سید غلامعلیصدوقی
علیرضاصراف جدیدیان
بهرامصفوی سهی
حاج سید عباسطالبی
سید کمال الدینطباطبائی علوی
12
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)