فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۴۹

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
محمدآبیانه
محمدرضاآذری
منصورآریا زند
حسنآشوری پزشکی
بیژنآموزگار شهیدی
سعیدآناری پزشکی
مسعودآناری پزشکی
رئوبنابرام زاده پزشکی
کامرانابوالملوکی
علیرضااحمدنژاد داروسازی
فریدوناسمعیلیان
فریدوناشراقی
فرهاداصدمی ممقانی
سینااصیل گیلاردی
حسینعلیافتخار
سید حسینامامی
سید مسعودامیرحمزه
همایونانصاری
محمد تقیاکبری پزشکی
کورشایران پور رشته عالی حسابداری
کورشایزدی
مسعودبخشائی
بهروزبدیع الزمانی
عبدالحمیدبلوکی
عبدالرضابنی فضل پزشکی
رفیعبهنام شکرائی دل
علیبوشهری
مهدیپاسدار
کامرانپروین عشق آبادی
سید محمد حسینپورجندقی
بهنامپیرایش
علیتبدیلی آذر مدرسه عالی بیمه
بیژنتمدن
علیتوکل
توفیقثابت شیرازی
حمیدثعلبی
امیرحسینثمری
فرشیدجاوید
جمال الدینجلالی
محمدجوادی
کامرانحاجیلو
سید مسعودحجازی پزشکی
فاتححریری
رضاحسن زاده
سعیدحسینی فلاح
هانریخاچاطوریان
عبدالحسینخوئی پزشکی
عبدالصمددارا
همایوندانشور پور پزشکی
عباسدرخشانی کشاورزی
مصطفیدرخوش تیمور
شاهرخرئیسی دهگردی پزشکی
بهنامرحمانیم
داودرسولی وثوق
فریدونرضوی
مهردادرفیع زاده
علیزمانی پزشکی
سید مسعودسجادپور
نیک زادسعادت
وحیدسلامت نیکی کند
عبدالمحمدسمساریلر
سهیلشاه میری دندانپزشکی
مهدیشایسته
حمیدشریفی داروسازی
فرهادشهبازیان
منوچهرشیخ حسن مولائی رشته علوم
مجیدصداقت پور پزشکی
مهردادصدری شیمی
سعیدصمیمی اقتصاد
مهردادصیادی
احمدطالب لو
محمدرضاطالب نیک مهاجرایروانی
شهریارعادلی نوری کشاورزی
فرهادعباس زاده اکبری
کامیارعبدالرسول
داریوشعزیزیان
داریوشعمیدی
پیامفاتحی ایرانی
عبدالرضافتوحی
مرتضیفرخ نیا
پرویزفصیحی
حمیدرضافکری
حسینفیاض بخش
فریدونقاضی زاده پزشکی
سید مسعودگلریز
مجیدگلزاری پزشکی
جهانشاهگودرزی نژاد پزشکی
میرنبیمجد تیموری
پرویزمحمد رشتی
بابکمحمودیان شیمی
فریبرزمرادیان
سید فرخمصطفوی زمین شناسی
محمد جوادمعادی
محمودمعظمی رشته علوم
عباسمعین راد
همایونملکوتی مندسی
امیرحکتمهدی زاده
حمیدرضامیرباقری
مظفرمیرحسینی نیا
کسریناجی شبکه بی بی سی
بهمنناصری نوری
بهنامناطقی رشته حقوق
سید مجتبینبویان مشهدی
نصرت الهنخعی
پرویننزیه
مهدینظام طهرانی
فرهادنظری
محسننقابت
محمودرضانوروزی
مهردادهاشمیان
ابوالفتوحوزیری
فرزینوکیل
غلامرضاوکیلی
علیکرملو پزشکی
حسینکریمی شهیری
سعیدکشاورز اقتصاد
فریدکشاورز
جهانگیرکوزه گران
کمیلیوسف زاده
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)