فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۴۸

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
شهریارآریا دکترای پزشکی
سهرابآریا
سید عبدالرحمنآزمایش رشته کشاورزی
ادواردآقاخانیانس
علیرضاآمیغ
سید محمد علیآیت اللهی
ناصراخوان اقدم
هادیادیب مرادی لنگرودی
علی اکبراسمعیل کلاهدوز
وحیداطهری رشته عمران ملی
بهروزاعتماد
صلاح الدینافتخاری
فریدونامیدی
کورشامیری گروسی زمین شناسی
محسنامین پور
بهراماولیائی
محمد کریماکبر
ادواردباباخانیانس
علیبازرگانی
فرهادبلندیان
فرانکلنبهارستانی رشته برق
قدرت الهبهرامی
محمودبیطرف
مجیدبیک لیک رشته کشاورزی
علیرضاپزشک
فرخپور ریاحی
سعیدرضاجعفری روحانی
یعقوبجعوشه
سید احمدرضاجلالی نائینی
فریبرزجهانسوزان
مجیدرضاجهانشاهی
سید ملک محمدجهانمیر
محمدرضاحداد
مرادحسنعلی زاده
احمدحسین سلطانی
سعیدحمیدی
شاهرخخاتمی
حمیدرضاخاکپور
بهرامخسروی فرد
مرتضیخضری
حمیدخواص رشته کشاورزی
شهریاردانشگر
فیروزدرودی رشته بیولوژی
سعیددهناد
رحیمرحیمی مقدم
بیژنرفیع پور
ناصررمضانی
رحیمرهبر نوحی
منوچهرزرتشتی
محمدزندی مفرد
سید محسنسادات شیرازی
هوشنگسپاسی
بهزادستوده جهرمی
منوچهرسرویان
رستمسعادت زمین شناسی
غلامحسینسعیدی
سیاوشسلیمانیان دکترای پزشکی
محمدرضاسمیعی
سید ابراهیمسید رضائی
سهرابسیه پور فرد
بیژنشاکریان
محسنشباهنگ
محمدشریفی دکترای پزشکی
کامرانشم خانی دکترای پزشکی
فرخشمس لاریجانی
شهریارشهردار تهران
عبدالهشکوهی نژاد
سید محمد علیشیخ الاسلامی
بابکشیدانی
ژاکوبصالح دکترای پزشکی
هوشنگصداقت فر فیزیوتراپی
صادقصفاری
علیرضاصفاکیش
علیصلاحی
بهزادضرابی
محمد جوادعاصمی پور
بهرامعلمی
حمیدعینک چی
فرهاد ( حبیب )غمامی
نصرت الهغیاث
امیرحسینفخرائی
هاشمفخریاسری
فرخفرخ مهر
مهرانفرزان
کسریقائم مقامی
میرعزیزقاضی
رضاقانعی
سید کمالقرشیان
سیاوشقریب
محمدرضاگیتی زاد
شهابمتحده
بهروزمحمدی شیمی
مهرانمرتضوی دکترای پزشکی
بهرامعلیمزیدی
مهرانمستعان
محمدمعروفی
مهدیملک پور خزری
کامرانمنصور کشاورزی
امیر سید علیمهبد
فرامرزمیثاق مشکانی
بهراممینائی پور
ایرجنائینی طباطبائی
سعیدناموری دکترای پزشکی
خسرونشاط
بیژننظر
شهرامنو اختر
سهرابنوائی
سید اسکندرنیک رفتار
حمیدهادی
پال ادوینهاروطونیان
مسعودوحدت
حسینکاریابی
احمد علیکاوسی
عبدالحسینکاویان نوکندی
کیهانکرباسی
کیوانکرباسیون
یعقوبکرمیلی
علیکشاورزیان
فرامرزکلانتران
الیاسکهن زاده دکترای پزشکی
هوشنگکوشش فرد
محمد علی ( شاهرخ )یاوری تهرانی
ولی الهیمین دکترای پزشکی
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)