فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۴۸

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
ابوالفضلآتشرو دانشجو در انگلیس
سیامکآریا برق
غلامحسینآزاده بخت
محمد باقرآقا ابراهیم
محمد حسنابراهیمی یگانه
حسنابوالملوکی دانشجو در آمریکا
وحیداتفاق دانشجو در آمریکا
عباساتفاق
خسرواحتشامی
صادقاحمدی
حمیدرضااحمری
فریبرزادیب شهرکی دانشجو در آمریکا
بهروزارباب دهکردی
پرویزاردشیرپور زرتشتی
فرزینارض پیما
محمد تقیاستوار
محمد اسماعیلاسفندیاری
بیژناسکندری قرنین
مجتبیاشدری
مهرداداعتبار فریمانی
فرشاداعتصامی
مهدیافتخاری دانشجوی فنی
پدرامافتخاری
بهمنافسر دانشجوی فنی
محمدرضاافشار طارمی
حسینالموتی
فرهادامین پور مکانیک
محمد امینامینی
امیرمسعودامینی رانکوهی
کورشانجام
محمد حسیناهدائی
رافیاوهانیانس دانشجوی بروکلین
فریدوناکبری خلیل آباد
علیایپکچی مکانیک
رضا کامبیزایرانی
عطاء الهایمن
آندرانیکباباخانلو
فرشاد کلیمیبارمان
علیرضابامشاد مکانیک
مسعودبحری
سعیدبختیار سنجابی
احمدرضا فرماندبدیعی
آلبرتبرال
نادربزرگی
مهربانبلندی دانشگاه آریامهر ( شریف )
علیرضابنائی کاشانی
محمدرضابنکدار
حسینبهارستانی
کورشبهرامی
سید منصوربهشتی شیرازی
محمدبهفروز آرشیتکت
مسعودبهمنیار
کامران کلیمیبهنام
تورجبهنگام
محمد مهدیبهنیا
گاراپتبوغوس آوانسیان شیمی
قوام الدینبیان
گالیکبیوکیانس
یوسفپاراخوونیک
کاوسپرورش اقتصاد
انوشیروانپورخلیلی
پیروز ( رضا )پیرنیا
افشینتوماسیان دانشکده معماری
سید عبدالحسینجدبابائی بهبهانی
کامران محمد ولیجلالی
محمد حسینجودی کشاورزی
مسعودحاتم ساز
جمشیدحاجی هادیان اقتصاد
هوشنگحبیب اله زاده
سید حمیدحریری
سید احمدحسینی آرانی
فرخحسینی هاشمی
بهمنحشمتی رشته فنی
سیاوشحق بین توتونچی
عیسیحمکت پلی تکنیک فرانسه
حیمحمیدی مکانیک دانشگاه شیراز
محمد حسینحکیمی
خردادخادم
سید مصطفیخادم حقیقت مکانیک آریامهر ( شریف )
محمد حسینخبیره
افشینخدام دانشگاه شیراز
بهمنخدایار
محسنخراسانی زاده
رستمخسروان اهورا
بیژنخلیلی راه و ساختمان
ابراهیمخلیلی
وحیدخواص راه و ساختمان
وحیدخواص
ابوالقاسمداداش زاده رشته فیزیک در شیراز
ابراهیمداداشی
فرزاددادگری راه و ساختمان
بردیاداراب
مرتضیدانش دوست
جهانگیر احمددبیرآشتیانی
احمد ( فریدون )درافشان برق
واههدرکیورقیان
خشایاردعوتی
حمیددقیقی یان
فرهاددلیری
فرهاددیزجی
اسدالهرادپور
ژوبینرازانی
احمدراشد
خسرورجبی راصت برق
غلام رضارحمت سمیعی زبان
عبدالرحیمرستم پور
وارطانرستمی رادایان
محمودرضارضائی سبزوار
عباسرعایائی
کامبیزرفیع پور برق
حسینروستائی
فریدونروشن
کریمزاهدی
سینازربافیان
علیزرگریان
مهردادزمردی
کورشزمردیان
سعیدزمردیان
محمد حسینزند
عبدالحمیدزندیان
مجیدزندیه
داودسازگاری برق
هرتصلساقیان کلیمی
محمودسلماسی زاده برق
فرخسلیمی زنوری
محمدسیادتی
محمدرضاسیاوشی خواجه
حمیدرضاسیخی
عبدالحمیدسید خاموش
سید هادیسیدین اردبیلی برق
عنایت الهسیمجائی
علیشادبه عمومی مهندسی
ناصرشاه ولی
سید حسینشاهمرادی
محمد حسینشباک
وحیدرضاشرکت
مجیدشعاعی
خسروشمسائی فر برق
ایرجشهزاد دولتشاهی
سیمونشکوری
علیشکیب همدانی حسابداری
نادرشیرنیا فنی
مجتبیصادقیان
بیژنصدیقی مکانیک
ابوالقاسمصراف زاده
ارژنگصفارزاده
نادرصفوی نائینی برق
سید عطاء الهصفوی نائینی برق
فرهادصلح جو
بهمنطالب زاده اقتصاد
12
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)