فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۴۶

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
منوچهراصلانیان مهندس راه و ساختمان
ایرجاعلم
حمیدافسرمنش تهرانی
کامرانافشار
بهمنالموتی
غلام رضاامامی
علیرضاامامی خوئی
رضاامیررحیمی
سیروسامیرسالاری مهندس مکانیک 
کسریامیرسلیمانی
علیاولیاء
نوذرایدلجی
رشیدایدون
شاهرخایران زاد
پرویزایل بیگیان
واروژباباخانی
روبرتبابایان
علیباقری لیسانس اقتصاد
علیباقری
منوچهر کلیمیبتجی
حسینبرهان
محمد رسولبرومند فومنی
سالمنبصلیان
سید مهبد مهدیبصیر
اردشیربندری
محمد علیبهمنیار
جهانگیربیگلری
علیبینا
رحیم پاشاپاشازاده منجمی لیسانس دانشسرای عالی
بهروزپاکدامن همدانی
مسعودپرتوی
احمدرضاپورحیدری
فریدونترابی
امانوئیلثابت
مسعودثابتی
حیم کلیمیجاوید راد
احمدجعفری نائینی
نظام الدین فرشیدجمالی
مسعودجنابی
کورشحاذقی
فرخحسن خان مکری لیسانس بازرگانی
اسماعیلحسینی
حسنحمیدی هاشمی
ژوبینحکیمیان
سید غلام رضاخاتمی
محمد باقرخاکباز
کامرانخدوی
هرایخسروی
فرامرزخضرائی
محمدخلیقی
منصورخلیلی عراقی
هوشنگدادوش
مرتضی کلیمیدانش بخش
منوچهرداود زاده
بیژنداوری
بهرامدرمیشیان
فرهاددلیری
همایوندهقان
شهرامدهناد
فیروزدیلمانیان
سید محمدرئیس زاده
بهروزرازیان
مهردادراستی
محمودرحیمی خامنه
شهریاررخشانی زاده
محمد ناصررشیدیان
مصطفیرضا یزدی
قوام الدینرضوی زاده
مهدیرضوی طوسی
فرزادروزپی
محمودرومینا
محمودرومینا
محمد صادقرکنیان
محمودریاحی
امیرزادخواه
حمیدزندیه
سید سیامکزهرائی
فوادزهرائی
بهمنزینعلی
فریدونژاله چیان
مهدیساکتی
فرخسرآمد
بهزادسرودی
سید علیسرکشیک زاره اتحاد
ناصرسریر
هوشنگسلماسی زاده
بهروزسلیمانی نوری
بهمنسید عباس گاوکانی
هوشنگشادپور
بهزادشاهرودی
رضاشجاع پور هنرهای زینتی
سعیدشریعتمداری
بیژنشریفی
غلام رضاشعشعانی لیسانس
سیاوششمس مهندسی پرواز
کیانوششمس امیری
پرویزشهریاری
محمد تقیشهلا
محمد ساعدشهید ثالث
سعیدصادق پور مهندس مکانیک
محمدرضاصادق نوبری
مهدیصالحی
منصورصداقت پور
حمیدصداقت پور
مهدیصدر
سعیدصدر
فریدونصدری
سیامکصدقی
بیژنصدیق
ایرجصیرفیان پور
علیضرغام
علیضرغام
امین اله شبلضرغامی
فریدونطوبی
عبدالرضاظهیریه
شکرالهعسگری
سید مصطفیعسگری رانکوهی
حافظعقیلی کرمانی مهندسی پتروشیمی
محمدعلوی
سید احمدعلوی
جوادعماد
کیخسروعمیدی
محمودغفاری
سید مجیدغمامی
مانیفاتحی ایرانی
عبدالرضافاضلی
محمد رضافراست
فریبرزفرقان
کامرانفرهودی
فریدوهفرهی
سعیدفهیمی
محسنفکوهی
فرخفیروزان
حمیدفیروزبخت
بیژنقاسم زاده
کریمقاسمیان مهندس دانشکده فنی
هوشنگقاضی مهندس مکانیک
همایونقدیمی
سید رضاقریشی لنگرودی
احمدقمریان
نصرت الهقوام مهندس مکانیک
محمدگرزن
علیرضاگلشن ابراهیمی
بیژنلطیف
دارابلیویان
سهرابمبصر روشنی
فرهادمحتشمی
علیمحمود زاده
سید ترابمرتضوی مقدم مهندس مکانیک
ریکامرزبان
12
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)