فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۴۴

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
بهنامآبادیان شریف آباد
عیدی محمدآتشی لیسانس برق
سعیدآذربایجانی
علیآذریان
بهزادآرام
وازگنآقاجانی
سید مصطفیآقامیرسلیم
احمدرضااحمد سرتیپ
حسناحمدی
بهروزاحمدی آرشیتکت از دانشکده هنرهای زیبا
مهراناحیاء مهندس ساختمان
جعفراختری
بهناماسفندیاری دکترای پزشکی
مرتضیاسلامی
محسناسکندر
شاهرخاشکان
فریدوناشکبوسی


شجاعاعتماد
عباسافشار زنجانی
فرخالبویه
اسدالهاله دادی
محمدرضاامجدی
داریوشامیرمظاهری
علیرضاامین سرشکی
شاهینانصاری
مسعودانصاری کنک لو
مهردادانوری
مرتضیاهرابیان
ژاناوریان
خسرواویسی
فرامرزایلخانی پور مهندس مکانیک
فرهادایمره
امان الهایمن
جان ( فرهاد )بارمان
فرخبدخش
حمیدبرادر
محمد سعیدبرومند فومنی
بیژنبزرگی نیا
مسعودبصیری غرب
مهندس معمار ( آرشیتکت )، رم، ایتالیا.
عباسبلوچ مهندس برق
بیژنبهرامیان
ایرجبهگام
جمشیدبهنام
حامدپارسیانی
واروژانپال
محمد علیپرتو
محمدپشت کوهی
حسنپی سپار
عادلتبریزی
محمد علیتبریزیان ثانی
رضاتحویلداری
یحییتسوجی
ابوالقاسمتفنگچی لیسانس شیمی
ناصرتوفیق
محسنثنائی
فرامرزجباری
سید سعیدجلالی
مجیدجهان میر مهندس راه و ساختمان
محمد حسینجهانشاهی
بهرامچهرازی
بهرامحاذقی
داودحافظی زاده
علیخادمی
رضاخدادادگان توکل
فریدونخدادادیان
کامبیزخدری
غلام رضاخراسانی
شاپورخستو
بیژنخسروشاهی
امجدخلیلی
مصطفیخوشنویس راد مهندس
محمد حسیندانش فروز
حسندشتی تهرانی
هدایت الهدلپاک
فرخدهقان
عبدالرضادولتشاهی
محمود حسیندیبا طباطبائی
فریدوندیزجی مهندس مکانیک
علی اکبرذوالقدری
بهرامرباطی مهندس مکانیک
کامبیزرجب زاده حکیمی
علی اسفندیاررخشانی مقدم
جهانگیررستگار شریعت پناهی
فاروقرسولیان سفاینی
سعیدرضوی
عطاءالهرضوی تبریزی
عباسرفیعی
حمیدرفیعی مهندس برق
شهرامزاینده رودی
هادیزندی
ایرجسالور
اکبرسپهر
عبدالمجیدسجادی نائینی
کامرانسرمد
مهدیسروری
بهروزسطوت مهندس
بهروزسعادت
مهردادسعادت
محمدسعیدی کیا مهندس راه و ساختمان از پلی تکنیک ( امیرکبیر ) ، وزیر راه و ترابیر، وزیر جهاد سازندگی، قائم مقام بنیاد مستضعفان و ... . به دایرة المعارف نام آوران در همین وب سایت مراجعه فرمایید. 
هوشنگسهراب حقیقت
رمضانسیامی
عطاءالهسینائی
مهدیشادنیا
بهروزشاهرخ
فریورشایان
شهابشعری تهرانی
فرهادشهرستانی مهندس ساختمان
سروششهیدزاده
فریدونشهیدی مهندس مکانیک
سیاوششکیبی مهندس راه و ساختمان
کاوهشیبان لیسانس بازرگانی
شاهینشیبانی مهندس مکانیک
سیف الدینشیخ الاسلام زاده
سعیدصابری
علی آقاصابری صفائی
فرخصانعی
محمد علیطرفه
هرمزطهماسبی بلداجی
محمدرضاطیب زاده نوری مهندس راه و ساختمان
شهرامظفرپور
هرمزعاملی
شاهینعراقی مهندس
قدرتعزتی
داودعزیزیان مهندس
سید محمدعلوی نائینی
سید محسنعلی سبحانی لیسانس فلسفه
سید محمد علیعلیزاده دربندی
حسینعنقائی
محمدرضا ( ایرج )فاطمی
کاوهفخار شاکری مهندس مکانیک
کامرانفرد شیشه
فرهادفرس
کورشفرساد کارمند اداره کل آسفالت
ایرجفرهی
مهدیفریور محسنی
فرزینفقیه
محمد علیفیاض اصفهانی مهندس مکانیک
فرخفیض مهر
رضاقاسمی طاری لیسانس حسابداری
بیناقاطان
فرشیدقدس شریفی مهندس برق
سید سعیدقرشی
فرامرزقوانلو
فرامرزقیصری
مهردادگشتاسب پور
فرهادگلشنی
فرخ زادگودرزلو
علیگوهری
بهرامگیلانی
علی آقالاری پور
12
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)