فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۴۲

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ادبی ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
هوشنگآمیغی
حبیب الهاتفاق
غلامعلیاتفاق
ایرجاخوان دکترای پزشکی (تهران)
سیاوشاردلان
پرویزارسطا دکترای پزشکی
رستماستواری
حسناسماعیلی
یحییاشرفی خطیب لو
هاکوباصلانیان
علیرضااقبالی
کاوهالموتی فرد
اصغرامانت
مهریاراهری مهندس ماشین و مکانیک
امانولبابایان خسرو آبادی
ولادیمیرباردیانت سلماسی
آذرنوشبارهر
انورپاشاباقرپور
فریدونباقری
بیژنبروخیم دکترای پزشکی (تهران)
آموبگوزه
ابراهیمبها مرکز تحقیقاتی روستائی
ایرجبهشتی
ادواردبیت اله سپرغان
سیاوشبیکلرپور
محمدرضاپورعلی فاضل
مسعودپورفرخ
جمشیدتات
میراحمدتوکلی
سید ابوالقاسمثمربخش
مسعودجاویدی
سید محمودجزایری
کامبیزجهانبانی
حسینچراغعلی دکترای پزشکی
بهرامچهاردهی
فریدونحاجتی
سید محمدحسینیان
علی نقیحکیمی
محمد باقرخزائلی
کامبیزخسرو خاور
فرخخواجه نوری
محمد تقیدادرس
عبدالعباسدشتی مهندس شیمی از آمریکا 
محمدباقر ( سهراب )دهقان
منوچهردیبائی اصفهانی
شاهرخدیهیم
مهربانراستی
بیژنرجبی
شمس الدینرحمانی
پرویزرزم آرا
ژاکوبرشتی
سید عبدالحسینرضوی
سعیدرهبان دکترای پزشکی
عباسرهبری
سهیلروحانی
عباسرونقی
سیامکزعیمی
اسکندرساسونی
خسروساطعی همدانی
محمدرضاسبحانفر افسر شهربانی
محمد داودسپاه منصور دکترای پزشکی
مصطفیسجادی دکترای پزشکی
آرمینسرخوش
فرامرزسعید گلشن
ربیعسلیمی
احمدسیف
عبدالرضاشجاع پور دانشجوی دانشگاه ملی ( شهید بهشتی ) 
فریبرزشعبانی
فرهادشفا
محسنشفقی نژاد
مسعودشمس زاده دکترای پزشکی
حمیدشه مهری
محمد سعیدشهید ثالث فیزیولوژی دانشگاه پهلوی ( شیراز )
منوچهرشهیدی
بهروزشوکت
یحیی قلیشیروان بیگی
سیناصادق
محمدرضاصادقیان دکترای پزشکی
محمد صادقصرافی زاده رفسنجانی
دانیالصیونیت
مصطفیطبابت خانی
محسنعسگری مطلق
مهردادعمید
هوشنگعنایتیان
محمودغدیری
حسنعلیغربی
سرکیسغزل پور
کیخسروغضنفری لرستان دکترای پزشکی
سید مصطفیغمامی
سروشفاطمی نائینی دکترای دامپزشکی
فریدونفرهمند
محمد علیفرهودی
هوشنگفرهی
یوسف ویکتورقراخانیان
مهردادگلشنی
داریوشگودان سوادکوهی دانشکده پزشکی
ژورالازارویج
خسرولاله زاریان دندان پزشک
الیاسلاویان
هومنلعلی
سیروسلیقوانی
محمد حسینمافی
مهدیمافی نژاد
عباسمحسنی
مصطفیمحمدی
سعیدمستعان دکترای پزشکی
داریوشمستوفی
ارسلانمسرور
مسعودمسکوب
حسنمشکوری مقدم فرد
حسینمعتمدی
احمدمعزی
جهانگیرمعینی
احسانمنصوری
جمال الدینمنیعی
خسرومهاجر اشجعی
روح الهمهاجری
محمد حسنمهرابی کرمانی
محمودموسوی مهندس کشاورزی
یوسفموسویان مهدوی
مینونابت
دانشنامور نامی
سید مرتضینجفی دکترای پزشکی
فریدوننصیری طبیب زاده
همایوننصیری لزگی دکترای پزشکی
ایرجنظری
سلیماننظریان
یوسفنظریان
فرهادنوروزی اصفهانی
احمدنکوئی
ایرجهفتگلی بختیاری
مهدیهمت آبادی
تقیهیئت
ایرجکامران
غلامرضاکاویانی
وفاکمالی
هوشنگکنگرلو دکترای پزشکی
علیرضاکهبدی
محمودکوثری
سعیدکیائی
بن ژاسنیادگار
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)