فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۴۲

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ادبی ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
پیروزآذر
پریبرزآذرگشب
سعیدآصفی
سید حسینآقا
کریمآمیغی
الکساندرآنطونی تونیانس
شهریارآهی
شاهرخابوطالبی کهنه شهری
علیاحسان
هانریاداک بابایان
سید محمودادیب رضوی
سید عباساردیبهشت
محمد جوادارگانی
اردشیراسفاری
اسماعیلاسفندی
رضااشرف سمنانی
ایرجاشگان
جمشیداعظم زنگنه کرمانشاهی
شاهرخافشار
احمدافطسی
پرویزالی هو لیسانس ریاضی
محمدرضاامیرفریار
مصطفی بهروزاکرمی
مهردادایزدی
محمدرضابامداد
سهراببرادران قاسمی
سرکیسبرجبگلی
عباسبرخوردار
پرویزبرخوردار زرگر گلی
بهروزبرزیده
سید هوشنگبرقعی
فریدونبرکهنائی
فریدونبصیر
عبدالحسینبصیره
ایرجبن لوی
سید حسینبنی جمالی
محسنبنی کرم لیسانس حسابداری
غلامحسینبهمنیار مهندس معدن در ذوب آهن
حسینبهمنیار
عبدالمجیدبهیمنش
ساسانبوربور
بیژنبینش آق اولی
پرویزپارسائی
پورشسبپارینه
ارسلانپرتو اشرف دندانپزشک
رضاپژوم
داریوشپورخلیلی
عنایت الهتابان کاشی
سید ضیاءالهتاج بخش
منوچهرتدین
فایقجدلی
سید کسریجزایری
فرامرزجعفر شقاقی
محمدرضاجعفرزاده
محمد حسنجم زاد
وهرزجم نژاد دیلمی
محمد جاهدجمهری
عبدالمجیدجوهر زاده
ساسانحاذقی
سید فریدونحسامی
مسعودحمیدی
سیروسحکیم زاده
بیژنحکیمیان
ابراهیمخانی فام
باغلاسردرگریگوریان
فرامرزدستوری منفرد
فرهاددهقان
بیژندولتشاهی
نصراله مظفزدیبا طباطبائی
هوشنگرئیسی
مسعودراجی نیا
اردشیررستمی
مهدیرسولیان
حمیدرضائی
فریدونرضائی
سید محسنرضوی
فریدونرکنیان
داریوشزمانی
سیاوشزمانی
کامبوزیازندنیا
اسداله ( هژیر )سازگاری
مهدیسحابی
محمد هادیسردشتی
یوسف کلیمیسلیم پور
داودسلیمانی کلیمی
هوشنگسنبلیان
ابوالعلاءسودآور
داودسیف اللهی نیک
ابوالفضلشادمانی
حسینشاهرخ
حسنشاهرخ
احمدشفائی اردکانی
شاهرخشمس ملک آراء
برومندشه داد
هوشنگشهبازی
فریدونشکوهی سودجانی
شاهرخشیبانی
محمد فیروزشیبانی مهندس ناظر در تبریز
آلفردصارغون
بهمنصدقی دانشجوی ماشین
رضاضیاء پور سهی
محسنطباطبائی
طیبطبرسی
پرویزطلائی
تورجطیب نیا
مهردادعفیفی
همایونغنی
علیفارسی جانی
عبدالحسینفتوحی
حسینفرازنده
شاهرخفرخ پی
فریدونفرسائی
محمودفرهنگ
هوشنگفرهنگ مهر
یحییفرهنگی مربی گروه شیمی دانشگاه
محمد حسینفلاحی
پرویزفکرت
حسینفکوهی
سعیدفیروزبخت
فریدونقاطان مهندس ساختمان
فریورقره باغی
عبدالمجیدقندی زاده دزفولی
وروشقوکاسیان خویگانی
رفیع الهگبائی


اردشیرگشتاسب
عباسگلشنی
فرهادگنجی
پرویزلولاچی
مهرزادلک پور
مسعودلیویان
رزمیکماردیوسیان
هاشممازندرانی
مهرانمالک
حسینمجیبی یزدی
عبدالحسینمجیدی
سید محمد علیمحدثی نجفی
محسنمحسنین
پرویزمحمدی خشگبیجاری
غلامعلیمختارزاده دهقان
سید مرتضیمرتضوی
غلام رضامریدی
سپهرمستقیم
شهریارمصاحب
مسعودمظفریان فرد
منصورمظفریان فرد
غلامعلیمعمار صادقی
بیژنمعیر
فرهادممتاز
فریدونممتحنی
هوشنگمنعمی طاق لیسانس اقتصاد
12
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)