فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۴۱

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
اسفندیارآزادگان
پرویزاحتسابیان
امیناحتشامی افشار
نظام الدیناحسانی
تورجاخلاقی
محمد علیاخوان
بهراماخوان
محمداخوان عراقی
مسعوداخوت پوده
عباساسمعیل سرداری
سعیداشتری دکترای حقوق از سوئیس
حسیناعلمانی تفرشی
مسعودافصحی
محمد علیالبرزی
مرتضیالمدنی
رضاامام جمعه کاشان
نصرت الهانصاری
خسرواهرابیان
عسگربابا
یوسفباروح امیری
جمشیدباهارور
بیژن کلیمیبخشی
مسعودبرال
هوشنگبرزیده
انوشیروانبغیری
پرویزبنفشه
سهراببهبهانی
الکساندربیجائی
مهدیپایانی
داودپژم
سهیلپژوهی
میرحسنپور زرین
منوچهرپورات
علیرضاپورحیدری
شهزادپولادین
کورشپیرزاده آملی
سید مصطفیتوسلیان
پرویزتکمیلی
علیرضاجهانشاهی
فرخجوینده
ولیامحاتمی
محمد علیحاجیان پور دکترای پزشکی
فرخحراف
سیاوشحریری
ناصرحریری
ساسانحشمتی
فرشادحقیقت
محمد علیحیدری باطنی
منوچهرخاتمی دکترای پزشکی، دانشگاه پنسیلوانیا
فریدوندرودی
محمد حسیندیانی
یوسفذکائی
محمد علیراهت زاد
منوچهررضوان بهبهانی
علیرضارضوی
نورالدینروحی پور
همایونریاحی
رحمت الهزنگنه
علی محمدسادات افسری
روزبهسامی
قنبرسبحانفر کارمند بازرگانی تولیددارو
محسنستاری
سعیدسرپاس
شهیارسردار
مجیدسیار
ایرجشجاعی
مهدیشفیعی پور کرمانی
عبدالحسینشمس محمدی
پروششمیمی نوری
بهروزشهراد
شاهرخشهریاری
سیروسشهید زاده
محمد علیشهیدی
داراصابر
علیرضاصادقی
ضیاء الدینصدر زنجانی
موسیصدیقی
روزبهصمیمی قرائی
احمدطوفانیان
دادمهرعاملی
مرتضیعظیمی تبریزی مهندس کشاورزی
بیژنعمید
ایرجغفوری
احمدفیلسوف
فریدونقاسمی
ساسانقباد دکترای پزشکی
محمدرضاقراگوزلو
نجدتقزوینیان
محمدقیصری
پرویزگلجه ای
علیشاهلاله زاری
مرتضیلبافی نژاد
محمد حسنلطفی
سعیدماقن
محمدمجرد
منصورمحبان
قدرت الهمحمد حسینی
رضامزداد
محمدمسگر زاده
فریارمشتاقی
ایرجمشعوف
کامرانمشعوف
جهانگیرمعتضدی قاجار
پرویزمعراج
فضل الهمعظمی
محمدمعقول
تقیملک زاده
آزادملک ستیان
نجات الهمنظورالحق
مهربانمهربان
شهبازمیرزاده
جمشیدناتان
مهردادناجی دکترای پزشکی، متخصص قلب
عبدالهنبوی
محمد حسیننعیمی
عباسنفیسی
بهمننور زاد
کاوهنیری
همایونهمایونفر
همایونهمایونی
مهرانوجدی
شجاعورزگاه
فریدونوقار
مهدیکاظمی جوستانی
محمد کریمکریمی گیلانی
یحییکلکته چی
ژاککهن زاده
مسعودکیائی
عزت الهکیوان لاریجانی
محمدیگانی فرد
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)