فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۴۰

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
علی اکبرآسایش
مهدیآگاه
سعیدآموخته
محموداحمدی
شاهرخارژنگ روشن
وحیدازلی
محمدرضااسفندیاری
حمیداعتماد
محمد ابراهیماعتماد
محمد رشیدافشار
علیافضلی اردکانی
فرامرزافلاطونی
حسنعلیامامی راد
فیروزانامیر ابراهیمی
حسینامیرحمزای
محمدرضاانصاری
پرویزاویسی
داریوشایرانی نژاد
محمد تقیایزدپناه
محمد علیباقری
محمد حسنبدیع
سیروسبلورچی
رضابهمنیار
فرهادبهین
حسنبی ریا
سید منصورپاک نشان
منوچهرپرندیان
کورسپورشسب
ایرجپیامی
جهانگیرتاجی مدیرعامل فروشگاه
عباستمرچی
نصرت الهثابت شرکت تولیدی کارن
علیجزایری الموسوی
محمدرضاجعفریان
محمد حسنجهادی
محمودجوهرزاده
کسریحاذقی مهندس برق
علیحبیبی
ذکرالهحداد
فریبرزخراسانی
ابوالفضلخزائلی
حسینخوانساری
فرهادخوشبخت
بهروزداروگر
بهمندرویشیان
علیدلجوئی
فریدوندیو سالار
بهرامذوالفقاری
ارسلانرازانی استادیار دانشگاه پهلوی ( شیراز )
سعیدراشدی
کیسانرفیع زاده
مهدیرقیقی
فریدونروزین
محمدزرکش
سعید آقاسبزواری
سهرابسعادت
بیژنسعادتمند دکتر روانشناس کودک
فرهادسفری گلپایگانی
سعیدسهراب پور استادیار دانشگاه پهلوی ( شیراز )
فرشیدسیمبر
منوچهرشریف رازی
اسماعیلشریف زاده
سید محمد سعیدشیخ الاسلامی
محمد حسینصادقی
همایونصحیحی
مهدیصرام استاد فیزیک
اردوانضیاء بخش دیلمی
فرزین محمودطباطبائی
محمودطباطبائی نائینی
داریوشطبرسی
ابوالفضلطهماسبی
همایونعاملی
سلیمانعبدالرسولی
امیرحسنعطائی
شهرادعلی آبادی
مسعودعنایت
محسنعنقا
سید جوادغروی
سید حبیب الهفخرائی
علیفکوهی
سعیدقطبی گیلانی
منصورگیتی
فریدونلاوی
مجیدلواسانی
حسام الدینلک مظاهری مهندس معمار
بهزادلیویان
عباسماژین
عباسمجذوب
هوشنگمخلصی
ناصرمدنی
کامبیزمستوفی
علیمظاهر
کامرانمظفر زنگنه مهندس از پلی تکنیک زوریخ
فریدونمعالی
ساسانمعاونی
ناصرمعاونی
ناصرمقدم نصراللهی
مرتضیمنتظم
سید علیمهدوی اناری
ناصرالدینمیرسعیدی فراهانی
ویگنمیناسی
بهراممینوی
فریمندنعمت جاه
ابراهیمنوتاش
شاپورنور منصوری
پرویزنوری مازندرانی
ایرجهروی
محمدهمامی
اردشیرهومتی
بهمنوجدی
عظیموصفی
عبدالصمدکعبی نژادیان
علیکفاشان
محمد هادیکلکته چی
محمد یوسفکلکتی
بهروزکمپانی تبریزی
سید محسنکهبدی
داریاکیانی
غلام رضایزدان پرست
اسماعیلیوسفی مکری
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)