فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۹

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
ایرجآذرمگین دکترای پزشکی
علیرضاآرمین دکترای پزشکی، متخصص پاتولوژی
محمد پرهامآشتیانی
احسان الهابرار
محمودابراهیمی زنگنه
شیرزادابراهیمیان
هاشماحمدی
محمداحمدی
خسرواحیائی رئیس آزمایشگاههای صنایع
اسماعیلاربابی
فریدوناربابی وحدت
علیاسکافی
حسیناسکوئی
همایوناشرفی مهندس مکانیک
مصطفیاصالت
منوچهراطمینان
حسیناعتمادی
ایرجافسر
رضاافسرزاده اصفهانی دانشگاه شیراز
بهزادافسری فرد
ایرجاقدسی
عبدالحسینالطامی
رستمالقابی
محسنامامی
بهمنامامی تبریزی
کامبیزانصاری
ابراهیم کلیمیاوهب سیون
پرویزاوهب شالون
شهریارباقری
هوشنگبختیاری ها کارمند شهرداری
خسروبدیع الزمانی
منوچهربرال
فروهربرزوئی
مسعودبرومند
عباسبزرگ نیا
سید موسیبنی صدر دکترای پزشکی
داریوشبهبهانی
محمودبهبهانیان مهندس ساختمان
شهریاربهرامی
ابوالقاسمبهزادی
فریدونبهین
داودبوئینی
علیرضابیرجندی
گیوپارینه
پیرانپرتوی کارمند هواپیمائی ملی
یفرمپرلوسا
بیژنپرندیان
فرامرزپزشک نیا
یحییپزشکیان ارجمند
محمدپورصالح
اسحقپورنظریان
منوچهرتائیدی
ایرجتاج تهرانی
بهمنتحویلداری
بهرامتدین
شاهرختنائی فرد
شهرامتوماج
بیژنجلائی
بهمنجنگلی
سید محمدحاجی سید ابوترابی
بیژنحافظی دکترای پزشکی  
پرویزحسین زاده دولخانی
خسروحسینی نژاد
شاهرخحقیقی
کامرانحکمت پناه مهندس مکانیک
فرخحیدری نوری
دانوشخادم
حسنخاکباز محسنی
بیژنخداوردی زاده قهرمانی
فریدونخسرو خواه
بهرامخسروشاهی
ایرجخطیب شهیدی
منوچهرداروور
داودداودزاده محبوب صدیق
رضادزفولی فتحی
قاسمعلیده بندی
پرویزدهقان
مصطفی قلیدولت شاهی
علی اکبردیبا
سیروسدیده ور
محمد ولیدیهیم
محمد مهدیذوالفقاری
سیروسرزاقی پور
محمودرستگارپور عضو سازمان مدیریت صنعتی
علیرشاد
ریاضرفعت
محمدرضارفعت
سید هاشمرفعتی
رحمت الهرفیع دکترای پزشکی، متخصص زنان
شاهرخرفیع دکترای پزشکی
اسفندیاررفیعی
پرویزرهنما
فریدونروحی
فریدونروشنائی مقدم
داریوشزبرجدی
منصورزعفران لو
سید محمدزمانی دکترای پزشکی، متخصص اطفال
بهرامزمانیان
محمد علیساسانی
عبدالحسینسالاریان مدیریت صنعتی
سهرابسالونیان
زوبینسرخوش لیسانس شیمی
مصطفیسرمدی
تقیسلطانی
پرویزسلیم
مسعودسلیم
کامبیزسلیمانی
سیاوشسیاسی
میررفیعسیدزاده برابی
محسنشاه حسینی
بهرامشاه حسینی
علیرضاشجاع پور علوم اداری و بازرگانی
منوچهرشریعتی مهندس مکانیک
منوچهرشریف الاطباء منشاوی
سید مرتضیشریفی
کریمشعبانی
رضاشفیعیان
مهرزادشمس ملک آراء
فاروقشموئیل حقیقی
ایرجشمیم کارشناس کشاورزی
علیشهید ثالث
محمدرضاشهیدا
سید محمودصادقی
هوشنگصالحی جوزانی
جعفرصالحی نیا رشته شیمی در آلمان
سهرابصفی خانی
فریدونصولتی
فرهادضرابی
سهرابضرغام
علیرضاظفری
حمیدعاملی
رحمانعبداله زاده
فریدونعبیر
علیعراقی
سیروسعزیز
تورج ( محمود )عصام
سعیدعلوی نائینی
فریدونعلی زاده
یوسفغدیر
فریدونغنی
محمودفاطمی
شاهرخفانی آذری
سید رضافخرائی
منصورفراهت
بهمنفرتاش نائینی
منوچهرفرخ دوست
لهراسبفرخی
حسینفریور مهین
رضافهیمی
عبدالرضافولادوند
12
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)