فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۹

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
جمشیدآشوری
جهانگیرابراهیمی
روبنابراهیمیان
فرزامارباب
فریارارجمند مهندس برق در آمریکا
ایرجاسحق اف
فریدوناسفندیاری نوری
علیاسلامی
رضااعتضادی بروجردی
بابکاعتمادی
امام قلیافخم ابراهیمی
قاسماله یار
حسینامانت مهندس معمار ساختمان شهیاد ( آزادی )
عبدالکریمامیرفیض
سیاوشانشاء استاد دانشگاه در آمریکا
منوچهرایران پور مهندس معمار 
محمد نادرباقری
گربشابزرگ اسکندری
سیروسبزرگ گرایلی
اسفندیاربلندی
ولیبنده خدا
سید کاملبنی هاشم میناب
یوناتنبیت منصور
عبدعیشوپاکباز
شروینپهلوان
منوچهرپویا استاد پلی تکنیک ( امیرکبیر )
مهدیتسوجی
نورقلیچتوری
منوچهرتوفیقی
سید یوسفتولیتی
محمد حسنتیموری
فریدونثاقب
فریدونجدلی
محمودجعفری نژاد
حسنجلالی
مهدیچمران ساوئی رئیس شورای اسلامی شهر تهران
رحمت الهحجت
منوچهرحدوت کلیمی
محمودحسن خان قزل ایاغ
حسینحسن زاده
جمشیدحسیبی
اسفندیارحسینی
حسینحمیدی
مهدیحیدری باطنی
جهانگیرحیدری باطنی
غلامرضاخباز زاده
ابراهیمخرسند نیکفرجام
سعیدخرمیان
امیرپرویزخزیمه علم
شاهرخخستو
شاهرخخسروی کردستانی
افلاتونخسرویانی
همایوندرخشانی
هوشنگدزفولیان استادیار ریاضی دانشکده فنی
مرتضیدفتری
یوسفرخسار
کامبیزرزم آراء
هوشنگرضائی
میرداودرضائی
سپنداریاضی اصفهانی مهندس
محمدزاهدی
حسینزعفرانیان
پشنکزند اصفهانی
عبدالرضازکائی
خشایارسرلتی
جهانگیرسلطانی
منصورسمیعی
محمد علیسنگلجی
فریدونسیف نیا
اشراق الهسیمانی
بیژنشایسته
سید علی اکبرشبیری نژاد
فرهادشریعتمداری
محسنشفیعیها کارمند در شرکت نفت
دارابشهابی
فریدشهید نورائی
فریورزشیرشکار
بهمنصانعی
فریبرزصدقی
محمدرضاصدیق تنکابن مهندس راه و ساختمان
حسینصفری شبستری
حسینعلیصمصام بختیاری
ابراهیمصیادی
حبیب الهظهوری
انورعانی ایرانی مهندس برق
یعقوبعبداله زاده
محمدعظیمی
منوچهرعلی پور
علیرضافاضل سرجوئی
سعیدفاطمی
هرمزفامیلی
منوچهرفخمائی
مهردادفروتنی
محمد تقیفرور
سیروسفروزش نژاد
جمشیدفروغی
محمد مهدیقادری تفرشی
منوچهرقربانی
داریوشقربانی مطلق
سیروسقرچه اهرنجانی
ماسیسگالستان زاده
بیژنگرامی
ادوینگلدشمیت
سیروسگلشن ابراهیمی
جمشیدلاوی
منوچهرلشنی زند
ناصرلیویان
پلاشمؤمنی
محمودمافی فروتن
محمد علیماهوتی
حسینمتولی علی آبادی
محمودمجذوب
محمودمرشد
سید نظام الدینمرعشی
فرهادمشایخی تبریزی
بیژنمصدن
غلام رضامصری
مهدیمظهر عباس
منوچهرمعتمد گرجی
ایرجمعتمدی
رضاقلیملک قاسمی ششوان
بیژنموزون
ساگوموناس کانیان
محمدرضامیخچی
کورشنامور نامی
پرویزناهیدی
سید فرخنبوی
بهزادنبوی
رضانجف پور
جمشیدنقدی
طهنورانی
مهردادنیامی
عبدالههاتفی
محمد علیهدایتی نیا
سرنهواکیان
حسینوارث
پرویزوصالی
منصوروطن خواهی
محمدوفا
غلامحسینکاظمی
سید کریمکاظمی
حسینکرباسی اصفهانی
رحیمکریم
محمد جوادکشمیری
ایوبکفشدوز باهر
خسروکلانتری
ابراهیمکهن
کیخسروکیخسرو شاهرخ
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)