فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۸

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
پرویزآجودانی زنجانی
منوچهرآذرمگین
بهروز ( احمد )آذری
حسینابوحسین
احمدابوحسین
دنیالابویانس
سید محمداحمدی نژاد
بیژن مراداختر زندی
فرخاردشیر روحانی فرد مهندس معدن
عبدالحمیدارفعی
محمدرضااستری
کورشاستوار
بیژناسدی
منوچهراسدی تهرانی
فیروزاسفندیاری
جواداسکوئی تبریزی
طغرلاصانلو
نوذراصغری
منوچهرافتخاری شاهرودی
مسعودافشار
منوچهرالیاسیان
محمد اسماعیلامیدی
حسنامیر مسعودی
محمدعلیامیرچوپانی
فرخامیرلک
محمد علیاولیائی
محمد رحیماکبر
میکائیلاکبرزاده
فرامرزایل بک
ولاردبابا اف
ایوبباقرزاده
بهمنباوندی
بیژنبرزگر
منوچهربرنجیان
منوچهربروخیم
سیاوشبهادر
پرویزبهادری عراقی
منصوربهشتی
ارسطوپارسیانی
ویگنپاشایان
بهمنپرندیان
بهزادپیرایش
کامرانتندر
میرعلیرضاتوکلی
منوچهرتکین
حسین علیثاقب
سیروسثقه الاسلامی
محمد علیثنائی
بهمنجباری
منصورجلالی
بهرامجمال پور استاد دانشگاه تهران
ایرججهرمی
فرهادچهاردهی
کامرانحاجی تبریزی
نوذرحبیبی سوره
سیروسحسامیان
فریدونحمید مزلقانی
مظفر کلیمیحکاکها
پرویزحیدری نوری
فیروزخاوندی
فیروزخمسی
جهانگیرخواجوند خزاعی
فریدونخوانساری
مجیددانشمند مهندس راه و ساختمان
عبدالهدرویش
خسرودیبا طباطبائی
موسیرادمنش گیلانی تلویزیون
اصغررستگار
ایرجرفعتی
هوشنگرهبان
سیدعبدالحسینزاهدانی
علیرضازند وکیل
بهرامزنگنه
منوچهرساسونیان
جهانگیرسالاریان
حمیدسرپاش
کیوانسرمد
بقوسسرکیسیان کفش دوز
سیامکسعادت دکترای پزشکی، جراح مقیم نیویورک
اسفندیارسعادت دامغانی
ابراهیمسلطانی
کامرانسلیمانی مافی
فرهنگسمندری
شعبانسیمائی
سید محمودشادکنی
کورششریف زاده مقدم
بهیدادشفیعی جاوید
سیروسصادقی نائینی
حمیدصادقیلر
اسکندرصاروغون
ناصرصداقت پور
فرخصدر ثقه الاسلامی
مهدیصفائیه
بیژنصفوی
مجیدصنفی ممقانی
فرزینضرابی
غلامعلیطالبیان
کلدطباطبائی شفیعی
برازعرب بهمنی
سیروسعظیمی
ایرجعظیمی
احمدفتوحی
ایرجفرهادی
فرحفروزش بانج
حسنعلیفرید مجتهدی
فیروزفکرت
اسکندر کلیمیقرمزیان
رفعتقزوینیان
قبادقهرمانی
قهرمانقهرمانی قاجار
اسدالهقوام
امان گلدیقوجقی
ایرجگلشن
بیژنگیلانی دکترای پزشکی
علیلیقوانی دکترای پزشکی
احسان الهمؤید
مانیماهیار نوابی
سهرابمبرهن
خسرومتینی
سروشمحبوبی
سید محمدرضامحسنان
فرخمژدهی
علیمشایخی کوهرودی
ایرجمطلبی
فرهادمعاصر
نقیمعصومی
ایرجمقدس
آذرمقدم
محمدمقیمی
داودملاقاتی منتظر
جلالمنتخب
عباسمنصور دهقان
فیض الهمهتدی حقیقی
فرهادمهجوری ثابت
هوشنگمهندس
محمد حسنمیان
سید مهدیمیردانش
نعمت الهمیرزابگی محل چالی
علیرضامیرسپاسی
جمشیدمیزانی
پرویزنبوی
هوشنگنصر
ایرجنقدی دکترای پزشکی، متخصص اطفال
فریدوننقشینه
بیژننمسه چی
عبدالحکیمنیازی ساعی
بهرامنیکو دکترای پزشکی
بهزادنیکومنش
علیهاتفی
سعیدهمتی
12
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)