فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۸

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
سید بهرامآذری
فریبرزآذری
ژورژآزاد
شیرزادآقازاده
کارونآل بویه
علیابراهیمی
اکبراتفاق
خسروبرادران فرد
پرویزپالونیک وفا
هوشنگپاک اندام
محمدرضاپاینده
محمد حسینپرتوی دکترای فیزیک 
علیپروزی
فریبرزپیدای ساحلی
پرویزتاجداری
بیژنتقی زاده
محمدحسینجوانفر
فریدونچوبک
خلیلچینی چیان مقدم
حسینحسین سلطانی
منوچهرحشمت پور
ترکوحق وردیان مهندس راه و ساختمان 
واهیخاچیکیان
محمد جعفرخیاط لگانی
اویکدراواسیان
خسرودرخشانی
هراندمیناسدرسرکیسیان
عزیزالهذریمانی
فریدونرحیمی لاریجانی
کی کیانرهگذر
هوشنگروحانی
فریدونروشن دماوندی
جوادریاض داودی
بیژنزارع پارسی
رضازمانی
حسینزند
عبدالمحمدسبط طباطبائی یزدی
علی اکبرسعدی گرگانی مهندس و کارشناس 
سیروسسیروسی
داریوششاطر ترابی
احمدشایگان شیرازی
بهرامشجاع نیا
جوادشعار
مهدیشقاقی ضرغامی
محمد حسنشیعی
فرهادصانعی
عبدالهصدر قاضی
منوچهرصمدی
آرمنطاطاوس هاراطونیان
صمدطوطی
مصطفیعظیمی تبریزی
هوشنگعلاقه بند
سیامکغفاری
منوچهرفروزان
صالحفریور
علیرضافریور
منوچهرفصیحی
ایرجفهیمیان
داریوشفیض
کاروقازاریان
هوشنگقطب
ایرجقهرمانی
منوچهرگلشن ابراهیمی مهندس مشاور
پرویزمؤیدی عراقی
ناصرمحمودی
نصرت الهمحمودی کشک دستی نقشه بردار ثبت کل
محمدعلیمختار زاده
جمشیدمدنی
فتاحمرادی
فریدونمستوفی لاهیجانی
خلیل الهمشهدی تفرشی
گودرزمعنوی
بهراممقتدری
مرتضیمقدم
فریدونمنتصر کوهساری مهندس ساختمان از اطریش
اسفندیارمنصوری دارا
فرامرزمنوچهر مازندرانی
علیمهپور اهرنجانی
هوشنگمهدوی
روبرتمهرابیان
سید مسعودمهری
فرهادمودت استاد دانشگاه آریامهر ( شریف )
علیرضاموسوی غروی
احمدمکی
سراج الدینمیان
بهراممیرزا نعل بندیان مهندس دانشکده فنی
فریدونمیرمیران
رازمیکمیناسیان
مسعودمینو
بیژننابت
هانرینسیم
داودنظریان
سیاوشنگران لارودی
سیروسنهاوندی
هرمزنوذری
میرجلالنور
بیژننوکیانی
اسکندرنیک نفس
بهمننیکو پور
جمالهاشمی
پرویزواعظ زاده مرجانی
بیژنواعظی
وازگنکدخدا زاده
سیروس کلودکرباسی
شاهرخکهنموئی
محمدکوچک
محمدابراهیمکوه پور
عباسکیانی
عزت الهیزدانی
جهانگیریمین کاشانی
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)