فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۷

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
فرهادآزاد گیلانی کارشناس سازمان مدیریت
روح الهآقاربیع
مسعودابن الدین حمیدی
محمد خسروابوالضیاء
احمدابوسعیدی
تورجاتحادیه
علی اکبراحسانی
مرتضیاخلاقی
مهدیاستوار رادری
رجب علیاطا آبادی
هرمزدیاراعتمادی
محسناعلم
بهمنافشارپور
ابراهیمایپکچی
فریدونبابائی نیگجه
یعقوببهبود
بهرامبهرامی
فریدونبیانی کرمانشاهی
محمدرضاپرورش
محمدپژهان مهندس شرکت نفت
واروژانپطروس سامولیان
مصطفیتبریزیان ثانی
ناصرترک زاده
غلام رضاتوحیدی
منصورتوفیقی
حمیدتوکلی لاهیجانی
فرختیرگری دکترای پزشکی، متخصص پاتولوژی ( آسیب شناسی )، انستیتو کانسر دانشگاه تهران
رضاتیموری
هوشنگتیموریان
محمد حسینثمالی
علیرضاجاهد دامغانی
محمد علیجزائری
یوسفجفرودی
منوچهرجلالی
ضیاءالدینجهانبانی (فروهنده سابق) دکتر
پرویزجودی
علیجوهری
محسنحسین
بهمنحقیقی
جوادحمزه ای
علیرضاحمیدی
غلامرضاحیدری
کاوسخدادوست دکترای پزشکی
جوادخرداد
بهرامخسروی
ایرجخسروی بردسیری
خسروخسروی کردستانی
منوچهرخلیل زاده مقدم تبریزی
هادیخلیلی عراقی
محمدخوش طینت دبیر آموزش و پرورش
حسینقلیخویلی
مسعودخیرالعموم
داوددانش فر
فردریکدانیال زاده
اردوانداوران
محمودداوری
بهمندولتی
خسرودیلمانیان
بهروزراسخ
هوشنگراسخ
ایرج کلیمیربانیم
حیدررحیم پور
کاظمرستم کلائی
رافلرستملو
سیامکرسوخی
محمد تقیرضائی حریری
غلام حسنرضائی ولیسه
محمودرفیعی
بیژنروستا خراسانی دکترای پزشکی
ریمنرومایا
مصطفیریاحی
نریمانریاحی اصفهانی
فرهادزائر
مظاهرزمانی
عبدالفاضلزمانیان
پیلیوسژوزف
ایرجژیلر
کامرانساعدی طهرانی
احمدسپاهی شجاع
بقراطسعدیان
اسفندیارسعیدی
کیومرثسلطانی
سید علیرضاسلطانی
منصورسلیم پور
مسعودسلیم پور
جهانگیرسلیمان ترمه فروش
خسروسلیمانی اصفهانی
ایرجسلیمانی مانی
علیسلیمی قزلباش
مسعودسمرقندی
رضاسمرقندی
فریدونسیاسی دکترای پزشکی
مصطفیسید توکلی
جمشیدشاهنده
ایرجشایانی
محمد حسینشفیعیها
مسعودشفیق گیلانی
اسفندیارشهاب
مهرانشهسواری دکترای پزشکی
عزت الهشیخی
داراشیرازیان
فیروزشیروانلو
علی هوشنگصابر سمیعی
کاوسصادقیان
پرویزصبا
عبدالهصدیق
جلالصرام
بیژنصفائی
اسفندیارصفاری اردبیلی
خسروصفی نیا
فرامرزصمدانی
فرزینضیاء
فرهادطالبیان
داریوشطبسی
بهروزطه
یدالهطهرانچی
محمدعاصمی کبیر
علیعاطفی
همایونعامری
فریدونعطاری دهخوارقانی
محمودعظیمی تبریزی
هوتنعلائی
عباسعلیعلی محمدی دامغانی
عبدالرضاعماد
خسروعموئی آبیدری
بهرامفاضلی طهرانی
جهانگیرفامیل دردشتی
هوشنگفتحی دهخوارقانی
کیکاوسفراز معاون بانک پارس
محمودفرشچی حیدری
پرویزفروهر دبیر آموزش و پرورش
بهرامفکری
حسینقریب دکترای پزشکی
رضاقیصریه
پرویز کلیمیگلساز
فردوسگلکار سیستانی
سید رضالاجوردی
فتح الهلسانی
بهروزلیقوانی
رستممؤید بهارلوی تبریزی
رضا ( سعید )مالک دکترای پزشکی
کامرانمالک
شهبازمجللی
پرویزمحمدی
محمودمحمدی
جمشیدمحمدی کارمند بانک 
علیمختار معصومی
فرخمدبر
ناصرمرادی ملک
هوشنگمشکین پور دکترای پزشکی
12
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)