فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۷

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
فریدونآزرم
عطاءالهاحسنی
حسینعلی بیژنادیب معمار
داریوشاعتصامی
ایرجافتخاری مفرد
احمدامام
منوچهرامیری
رضاانصافی
آرسنبارخورداریان
ابوالفضلبازرگان
ایرجبثلی
بهرامبهرامیان دهکردی معاون دانشکده پلی تکنیک ( امیرکبیر )
محمد علیبوستانی
بهمن هرمانبومکا رتل
یعقوبپوستی
شیراوژنپیرزاده
ناصرتفصلی
محمدتوکلیان
هوشنگجاهد آرشیتکت
فریدونجلالی
محمد تقیجوانفر
علیحاجی قوانلو
محمدحاجی کریم
کامبیزحکمت پناه مهندس مکانیک
سیروسحیدری باطنی مهندس دانشکده فنی
ریاضخادم نه دکترای ریاضی، مقیم آمریکا
لطفعلیخنجی
تقیدررودی
هوشنگدریابیگی
سیروسدهستانی
محمدذوالقدری
فرسادذکائی
رضاراشد مهندس دانشکده فنی
هوشنگرحمتی
هوشنگرفیع
منصوررهنمای همدانی
احمدساعی
حسینسلطانی تاج آبادی
ناصرسلیم پور
علیرضاسنجری فر
فوادصدیق
محمد صادقصفری
محمد علیصیرفی دانشگاه تهران
بهروزطاهرزاده تبریزی
آلوریکطهماسیان
عنایت الهعلوی مقدم
مهردادعهدیه
ساهاقغودیکیان
پرویزفاضلی همدانی
هوشنگفامیلی
جالینوسفرهاد توسکی
هوشنگفرهادی کرمانی
فریدونفروزش باغ
بیژنفوادی
همایونفوزی ابیورد
فریدونفیوضی
کاوسقدرت
کاوسقصبه
سیامکقمشی
گیورکگاسپار مرادیانس
فریدونگلشائیان مهندس شرکت پتروشیمی
مهرانلشگری
رحیممختارزاده
جمشیدمدارائی
عبدالحمیدمرتضوی
علی اصغرمستوفی
فرخمشیری مهندس نفت از اطریش
غلامعلیمصلحی جنابیان مهندس دانشکده فنی
غلامعلیمعین lمهندس الکترونیک از ایران و فوق لیسانس MBA از دانشگاه میشیگان. عضو شورای مدیریت جامعه مهندسین مشاور ایران
سید محمد حسینمهاجری
فریدونمهدوی
ابراهیممهری محمدی
منوچهرمکانیک اصفهانی
احمدناظمی
کاوهنقوی مهندس راه و ساختمان
قدرت الهنوروز حداد
شاهرخنیک بین
فرخ زادهرمزی
حسینقلیهوشمند
حسینقلیهومانی
ایرجوکیلی مهندس ساختمان
سروشکامیاب تهرانی
نعمت الهکریمیان
حسنکمالوند
پرویزکیانخودی فرد
کامبیز کلیمییادگار
مصطفییزدان شناس
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)