فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۶

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
سی جمشیدآذر
هرمزآذر استاددانشکده پرشکی پهلوی ( شیراز )
ایرجآذرم معاون بانک توسعه صنعتی
مرداویژآل بویه دکترای پزشکی
عالم گیراتحاد خیرآبادی
عبدالمجیدارفعی
سهیلاسبق
کامبیزاستواری
محمد تقیاسدزاده یوسفی
کورشاسفندیاری
مصطفیاسکی لاریحانی
حمیداشتری دکترای پزشکی، بیماری های زنان
فلیکساصلانیان
بیژناعتمادی
هوشنگاعظمی لرستان دکترای پزشکی از دانشگاه اصفهان در سال 1344، وی در سال 1353 به دلیل اقدام مسلحانه در کوه های لرستان، در درگیری با ساواک کشته شد.
بیژناعلامی استاد دانشگاه آریامهر ( شریف )
هوشمندافتحی
فیروزافتخاری
نادرافنان
آبفر کلیمیالی هو
محمد ایرجامیرارجمند
منوچهرامیرفیض
محمودامیری
پرویزامینی
اصغراولیائی
هوشنگایپلکچی
محمدباپوردی استادیار دانشگاه تهران
ایلدارباقرزاده شها
محمدباقری
شاهرخبدخش دکترای پزشکی
روبرتبدلیانس
اسدبراری
اسفندیاربهرام پور
برهمنبوذرجمهری دکترای پزشکی
اسدبیگلریان
کامرانپزشک نجفی
محمد باقرپورمقدم
محمد حسنپیشداد
خسروتبگرالی
منصورتفضلی
منوچهرتوکلی
محسنتوکلیان
عبدالهتیرزبان
سیامکتیموری
ایرجتیموریان
کامبوزیاجوانبخت عمارلوتی
هوشنگحاجی شاه محمدلو
فرخحامی لیسانس زمین شناسی
ایرجحسین اف
جمشیدحشمت پور مهندسین مشاور میکن
منوچهرحمزه لو
یعقوبحکیم بابا
علیحیدری
رسولحیدری تبریزی
رضاخاک باز
احمدخسروی
حسین ( پرویز )خلیج طهرانی
خسروخوشنویس
علیخوی نی
هژیرداریوش
کشواددر افشان
جهانگیردزفولیان
فریدوندواجی استاد دانشکده
فریدوندولتشاهی کرمانشاهی
کیومرثدیانی
مهدیرحیمی خامنه
دین یاررستم یزدی
فریدونرفیعی دکترای پزشکی
محمدرضارفیعی
سیروسرفیعی
بهمنرهنما
جهانگیرروشن دماوندی
اسماعیلروشن منش
احمدزندیه
هوشمندساجد
کورشسجادی
منوچهرسجادی
بهمنسردادور
کیومرثسریری
ناصرسعیدی
سیروسسلمان زاده توتونچی
مصطفیسلیمی
تقیسمیعی سرپرست آزمایشگاه
رمضانشبانی
سیاوششبدیز
ایرجشجاع بنا
محمدشفیعی قاسم آباد
رحیمشمس
فیروزشمس
بهرامشهراد
جامیشکیبی گیلانی
همایونصابونی
کامبیزصدیق
بیژنطاهری
فریبرز ( محمود )ظلی
محمدطاهرعبدالعظیمی
جلالعبیری
حشمت الهعلاءالدین
هرمزعلی زاده
ایرجعمرانی دکترای پزشکی
فوزیغفاری نور
منوچهرفاتح
اردشیرفارسی ورهرامی
سهرابفارسی ورهرامی
هوشنگفتاحی پلیدی
فرامرزفرامرزپوری
ایرجفرخ نژاد
داریوشفرنوش
بهمنفقیهی
مصطفیفلسفی تنکابنی
خسروفهیم حکمتی
بهزادفولادوند مقدم دکترای پزشکی
پرویزقابوسی
هوشنگقانع علیشاه
جمشیدقراچه داغی مدیر عامل سازمان مدیریت
فرهادقریب
علیرضاقهرمان
فیروزگل کارسیستانی
رضالقمان زاده دکترای پزشکی
عبدالعلیمبشر
اسحقمجتهدی
پرویز ( مجید )مجتهدی گیلانی استادیار دانشگاه تهران
سعیدمحبان
هرمزمحتشمی دکترای پزشکی
حمیدمحمدعلی زاده فرید
دارابمحمدی
داریوشمحمدی دکترای شیمی
میهنمعالی
فریدونمقبلی
درویشمنصورزاده کردستانی
هرمزمنصوری
سیاوشمنصوری دارا
بهزادمنصوری کرمانی
عباسمهاجر
محمودموسوی
حسنموسوی اخوان
مسعودمیرقنبری مهندس شیمی
ابوالحسنناظمی استاد دانشگاه آریامهر  ( شریف )
اسماعیلنباتی
علینجفی شریعت زاده
فریدوننجم آبادی دکترای پزشکی، متخصص قلب
بهمننصیری لزگی رئیس شعبه هوائی ملی
داریوشنواب
نصرالهنوری
بهروزنیاسری حقیقی
گیونیک منش
اصغرهاشمی
هرمزدهرمزدی
محمدرضاهوشمند
رفیع کلیمیوحدت کلیمی
12
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)