فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۶

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
انوشیروانآبتین
سیروسآذربایجانی
سید رضاآزمایش
سید ماشاءالهآقامیرسلیم دکترای شیمی
کیومرثاحتشامی
پرویزاردودری
بهمنارمز
فرهاداسفندیاری
سعید کلیمیاسونا
علیافخم ابراهیمی
هوشنگافسرزاده اصفهانی
محمدافشاریان
بهرامافضلی خشگباری
خدادادالقانی معلم دانشگاه صنعتی آریامهر ( شریف )
منوچهرامینیان
مسعودانصاری جابری
حوسبایوبی بابایان
ایرجبابائی
بهروزبابائی
تیسافرنبرزین
داریوشبنی فضل
محمد ابراهیمبیگدلی
احمدپارسی
غلام رضاپاسبان دولتشاهی
غلامعلیپرتوی
آرماندپطروسیان اواکیان
ولادیمیرپطرولای
منوچهرتدریسی
کیومرثجعفرشقاقی دکترای علوم
احمدجعفری نژاد
منوچهرجهانشاهی
احسان الهجوادزاده
نورهایرچیکاریانس
محمودحائری زاده مهندس هنرهای زیبا
نوذرحکیمیان
اساتور لودویکخاچاطوریانس
سید موسیخالصی زاده استاد دانشگاه آریامهر  ( شریف )
بیژنخرازی مهندس برق شرکت ایران تکنو
هوشنگخسروانی
ایرجداورسعیدزاده
هوشنگرئیس زاده
محمد صادقرازانی نظام العلمائی
تورجرحیم زاده
جهانبخشرستگار
حسینزرپور برفجانی تیسمار بازنشسته ی نیروی هوایی
احمدزند نیاپور
سیامکزند کریمی
هدایت الهزنده دل
جوادساعی
سیاه وشستوده
محمدسجادی نژاد مهندس مکانیک
هوشنگسحابی
جلیلسراجی
ایرجسعیدی
عباسسعیدی گرگانی
کورشسلجوقی
همایونسمسارزاده
هوشنگسوفر
بهروزشادانلو
عزت الهشاهوردی
واهیکشباب اوغلی
محمدشریف زاده مقدم
حسینشریف یزد
یوسفشفیعی
محمد جوادشمس اللهی
محمد مهدیشهلا
اسفندیارشیداثی
حسینصاحب
تاج الدینصادق وزیری
محمدرضاصفائیه رئیس دانشکده صنایع آریامهر ( ؟ )
دیگرانصفر ابراهیمیان
فریدونطبیب زاده
مصطفیطوسی

استاد دانشگاه آریامهر  ( شریف )

بهروزعباسی
جمشیدعتیقی
فرامرزعدل کارشناس سازمان
محمد علیعلاقه بند
منوچهرفامیلی
ضیاء الدینفتح راضی
بهروزفرشی
خشایارفرهی
هوشنگفلاح
داریوشفلاح آرانی
هوشنگفیروزی اطمینان
اسحقگلشاهی
فرخلیوئیم
ولادی اسلافمالاخوف
فریدونمبشری
منوچهرمبصری
منوچهرمساچی کلیمی
نصرت الهمشایخی دهکردی
خسرومعاونی مهندس راه و ساختمان
ناصرمقبلی
احمدموسوی
علیموسی زاده
نویدمکی نژاد مهندس ماشین
ایرجناظمی
فرهادنقدی
رسولنواب پور
حسیننوح نژاد
وژادنیشانیان
حمیدهشترودیان مهندس برق
حسینهمایونی مفرد
خسرووحیدی
ایرجکابلی
اسفندیارکشاورز
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)