فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۵

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
پرویزآذرپی
پرویزآذرمهر

دکترای دندانپزشکی

فریدونآذرنیا
فریدونآذرهوش
حسینآزادان
مهدیآیتی
عباساحتشامی
اردشیراختری آذرنژاد
احمد آقااخوان
هوتنادیب دکترای پزشکی، متخصص رادیولوژی
احمدارفعی معلم آزمایشگاه
علیاسموئی
علیاسموئی مهندس ساختمان
پرویزاشراقی مقدم سازمان مخابراتی کشور
منوچهراشیدری
جمشیدافشنک
سعیدامامزاده ناهی
کامران رضا قلیامیرابراهیمی
عبدالهامیرچوپانی
ایرجامیرلک
فخرالدینانتظاری
رضاانصاری
عبدالعلیانواری
واههاوانس هاکوپیان
جمشیدایلخانی
ایرجبختیار
رضا قلیبصیری
محمودبقائی انارکی
فرامرزبقائی انارکی
سید محمد اصلانبنی هاشم میناب
ضیاء الدینبنی هاشمی استاد دانشگاه کشاورزی 
سیاوشبهاء بزرگی
عبدالهبهبودی تبریزی
شاهرخبهرامی
ادواردبوغوس شبابیان
کورشپارسا
بیژنپاینده
بهمنپرویز
عبدالرضاپشمی
نریمانپیشوا
قاسمتبریزیان
علی اکبرتقوی خامنه
فریدونتهرانی
جوادتوفیقی
محسنتوکلیان
پرویزثقفی اعزاز
ایرججاهد مهندس ساختمان
بهرامجاودان دکترای دندانپزشکی
فریدونجزائی شوکت فر
حسینچودار بادیانت
بهرامحبیبی
سید محمد حسینحجت
یحییحریری
پرویزحسیبی
نوش زادحقیقی
ایرجحقیقی نجف آبادی
پرویزحلمی
خلیل الهحمیدیان
یوسفحکیمی
حسینخاندان پور
احمدخاندانی
بهمنخداداده
محمد تقیخرنیه
سیروسخسروی
خسروخواجه نوری
بوذرجمهردانش زا
داریوشدانشور فرهود
ایرجدردشتی
سید ناصردم شناس
ایرجرادپور
بیژنرادپور فلاتی
منصورراقی
فرهادربانی
یوسفرخسار
پرویزرسائی گیلانی
منوچهررساخورگامی
سید علیرستم کلائی
فیروزرفیعی
همایونرهبری
سید عبدالمجیدروح الامینی
هوشنگزاوان فرخ
گودرزساکت خو
فریدونسبقتی
حیدر علیسجادی ساروی
منوچهرسرحدی
نرسیسرخوش
حسینعلی میرزاسعید گلبن
ناصرسلطان زاده
ابوترابسهراب
عبدالرحمانسوزنگر
داودسید طباطبائی موسوی
ابوالقاسمشاهین
تورجشفائی دکترای پزشکی، مقیم آمریکا
حسنشفیع نوری
فرهنگشهاب
پرویزشهردار
شاهرخشهریاری
فرخشیبانی
کیخسروشیخ
عبدالهصادقی نژاد دکترای پزشکی
ایرجصالح عموم
جلیلصباحی کرمانی
منصورصدر ثقة الاسلامی
یحییصراف
جهانگیرصرافی اردبیلی
عباسصرام
همایونصفار
سیروسصمدانی
بهروزصمدانی
عبدالحسینصنیعی
کامبیزطاهباز
محمدطبائیان
هادیطباطبائی
احمدطهماسبی
خسروطهماسبی
محمدطوفانیان
جمالطیبی
فرهادظلی
مصطفیعاصمی
علی اکبرعالمی
محرمعلیعباس
قدرت الهعنایتی
بهرامغریب شاهی
سید محمد مهدیغیرت
وهابفتوره چی
هرمزفتوره چی
منوچهرفرخو
منوچهرفردی
هادیفرزانه
فیروزفرشی
داریوشفرهمند
منوچهرفرهنگ حائری
بهروزفرهنگی
اصغرقدیریان
هوشنگقزوینی استادیار دانشکده نفت
سیروسقمشی
ابراهیمگبای
بهمنگرجی
سیروسگلسرخی
غلامعلیگلشاجی
داریوشگنجی
نصرالهلسانی
جلالمبینی
هوشنگمجامی
عطاء الهمجتهدی دبیر
مسعودمجتهدی
پرویزمحبان
صادقمحبوبین
علیمحمدزاده چنیجانی
مجتبیمدرسی تهرانی
12
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)