فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۴

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
سعیدآذربخش
فریدونآذری آرشیتکت از ایتالیا
امیرخانابراهیمی بروجردی
خسروامینی حاج باشی
کیخسروایرانی
عبدالرضاایرانی بهبهانی
ولیمبابااوف
جمشیدبرزویه
یونس کلیمیبنفشه ها
چنگیزبنی کریم مهندس مقیم آمریکا
لازاربیت کانون مهندس از دانشکده فنی
مسعودبیگدلی
مرتضیتبریزیان ثانی
جاویدتجریش
محمودترابی
حبیب الهحاج باقری
محمدخاکباز محسن
کنعانخرم بین
امیرخلیل
ماردیروسخوشکیان
جمشیددهی
فریدونراد
هوشنگرسائی گیلانی
منوچهررستگار
سلمانرستگار کلیمی
مسعودرسولی
علیرضازعیمی
منوچهر کلیمیزلیخائی
منوشانزنگنه اعظم
سید عبدالحمیدسجادپور
آشوتسفریان
سیامکسمسارزاده
جهانشاهسمسامی مهاجر
اسپندسیاه پوش مهندس دانشکده فنی
بیژنشابیاتی
بهمنشادور
فرامرزشریفی
جوادصادقی لر
صادقصارمی نمینی
محمودصدر
فریدونصدیقی
محمدرضاعادلی
جهانگیرعضدی
داریوشعلی زاه پرویز
ادمونتعوقاسیان
محمدفاطمی
هوشنگفتحی
منوچهرفرنوش
پرویزفرودی رستم آبادی
رستمفرودی قاسم آبادی
مهردادفروغی
سیروسقرائی
عنایت الهمجذوب
وحیدمقدم
دادمهرمهتدی
فرخمهران مقیم آمریکا
حسنعلیمهران معاون وزارت اقتصاد
امیرحسینموسوی
حاجی احمدمولاپور راشدی
هاشممکاره چیان مهندس راه و ساختمان
نورالدینمیرحسینی قمصری
محمد صادقمیلانی سبزوار
هوشنگنجم آبادی
عبدالهنعمت زاد
بهمننیلی تهرانی
واروژانهاراطونیان
فرخهاشم زاده
احمدهاشمیان
یرواندهاکوپ صابونچیان
هدایتهدایتی
محمد علیکاظم زاده کفاش
هوشنگیادگاری
جمشیدیزدانی فرساد
ادواردیوسف میر
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)