فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۳

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
سی هوشنگآذر
تقیابراهیمی کلهرودی دکترای پزشکی
حسنابوالقاسم
حسنابوحسین
سلطان محمودخاناحتشام زاده افشار قاسملو
اردشیراحمدپور میلانی
منوچهرارسطوزاده
احمداسماعیل پور هرمالچی
حیدر قلیاعتمادی زنگنه
سید ملک ناصرالدینافتخار
غلام رضاافخم ابراهیمی
روح الهاقراری
علیامیرفلاح
چنگیزامیری
ربناوهب شالون
ریاض الهایقانیان
شاهرخبابان
بابابابانوری
یوسفبابایو
روبنبازین میرزایان
بهروزبخشان
اسماعیلبزرگ زاده سندی
بهروزبسیم
هوشنگبلوکی
جهانگیر کلیمیبن روحی
علیبهارستانی
شکرالهبینا
داریوشپارسا
همایونپاسدار
سید غلامرضاپاک نژاد
پرویزپرتوی دکترای پزشکی، جراح
خسروتبدر
فضل الهتشکری
محمد تقیتقوی
بیژنتقوی دکترای پزشکی
هوشنکتوحیدلو
رستمتیمساری
احمدجامع
مهردادجاودان
ابوالقاسمجاوید تجریشی
فرهادجبار گیلانی
مسعودحاسید
ابراهیمحبیبی
اصغرحر
سید اسماعیلحسینی شکرائی دانشیار دانشگاه
کیانوشحقیقی
احمدحکیم میبدی
الیاسخرزای سرپرست کارگاه
منوچهرخشنود
سعیدخطیب لو
شهیارخلیلی مهندس صنایع
ناصردائی زاده
داودداودیان
جهانگیردرویش کجوری
پرویزدولو تاج بخش
موسی مهردادربان
مهدیرسائی خورگامی دکترای پزشکی
کامرانرفیع زاده
ابوالفضل خانرقمی
عطا ءالهزرشگی لنگرودی
فریورساجد
آشوط آرمنساگینیان
مرتضیسرحدی زاده اصفهانی
آریکسرکیسیان
علیسید احمدیان
روح الهشادلو
جمشیدشیخ الاسلامی
هوشیدرشیدائی منش
داریوششیروانی نژاد
ایرجشیمی
چنگیرصادقی کارمند حسابداری
مهدیصادقی طرقی
مهدیصادقی طرقی
فریدونصادقیان
محمدصدر شهیدی
مصطفیصدر قاضی
منوچهرخانصدرزاده یگانه
حجت الهصدفی عنایتی
امیرهوشنگصفار دکترای پزشکی
جمشیدصولتی استاد دانشگاه شیراز
هدایت الهطائی
منوچهرخانطالبیان
مهدیطباطبائی
پرویزظفری
محمدعارف
منوچهرعبداللهی
محسنعبیدی
هوشنگعلائی
سید مصطفیعلوی
رئوفغریب قازانی
پرویزفامیلی
بیژنفرزامی
علیرضافرهند
فریدونفرهنگ
حسین نادرفلاح چای
عبدالحمیدفلاح شیرازی مهندس درشرکت نفت
منوچهرفلاح نژاد
بیژنقرانلو
بیژنقربانی
میرمنصورقرشی
بهمنقرونی
منوچهرقصفلی
ساسانقهرمانی
شمس الدینقوامیان
اسفندیارگجگینی
موسیگلساز
غلام رضاخانگوهریان
پرویزلاوی
قاسملورف
ایرجمبشر
فریدونمبصر
شکرالهمتحده
بهمنمترجم نعمت آبادی
اسماعیلمجاهدپور
حسینمحجوبی اصل
ایرجمستوفی
فریدونمشیر فاطمی
عبدالرحمنمصدقی
محمد علیمصلحی جنابیان لیسانسیه زبان
داریوشمظفری
محمودمعتمدی قزوینی
حسینقلی خانمعززی
سید جلال خانمعصومی
مهدیمعینی شیرازی
محمدمنتخب
مهدیمهاجری
رضاموسوی
محمدموسی زاده
آقا سید شکرالهمیرافضلی
منوچهرمیربهاء
عبدالعظیممیرفخرالدین فلاطونی
پرویزناصری
منوچهرنعمان
عبدالحمیدنمازی
اسفندیارنواب
عبدالحمیدنیری
امیرهوشنگنیستانی
شهریارهمتی
مهدیهوائی آشتیانی
هوشنگوفی دکترای پزشکی، اعصاب
محمد تقیکرباسی
غازیکرندی
پرویزکرندیان
یحییکلاه دوز اصفهانی
منوچهرکلیمیان
علیکوه دری
روح اله کلیمییزدی
ایرجیوسف زاده
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)