فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۳

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
منوچهرآذربایجانی
یوسفابدیشونیه وری
سیاوشادیب زاده دکترا از M.I.T
فرخاستوار کرمانی
اسحقاسحق اف
بدیع الهاشراقی
محمدانتظاری افشار
محمدبقائی پور
هرمزبلبلی
رفائیلبوغوس پور پطرسیانس
منصورپارسائی
پرویزپروانه
منوچهرپسیانی قرچه داغی
جلیلپهلوان معروف
هرمزپور وشسب استادیار دانشگاه پهلوی ( شیراز )
ابراهیمپولادی
همایونتجدد دکترای پزشکی
محمد کاظمچینی
سید محمدحاجی سید محمدی نظر
پرویزحداد
رفیعحریری استاد دانشکده فنی
احمدحسین زاده دولخانی
حمیدحمیدپور
پرویزحکمت
حسنخجسته
داریوشدولتشاهی
افلاطونرادمرد
عیسیراغینیان
بهروزرهبر
علی بالازمانی
امیرناصرسادات افسری
علی اکبرساعد سمیعی
محبت الهسبحانی لیسانسیه مقیم امریکا
معرفت الهسبحانی
پرویزستوده
علیرضاسعیدی
فریدونشاهنده
پرویزشاهیده
اسکندرشایان
ایرجشفائی دکترای مکانیک
علیرضاشکیب
نجم الدینصدیق اسفندریاری
پرویزصدیق بواناتی
علی خانعاطفی
ویلیامعزیزیانس
محمد سعیدعطائی
مهدیعظیمی تبریزی مهندس دانشکده فنی
عبدالهغفاری ساروی
محمد مهدیفراشاهی
کورشفرزامی
نصرالهفرسائی
روبرتفرندلیش
ابوالفتحفرهی
منصور خانقاسمی
کامرانمجیدزاده استاد مقیم امریکا
محمد هادیمجیدی
عطاءالهمدیر مسیحائی
شهریارمرتضوی
فریدونمستوفی
فرامرزمعاون زاده

استاد دانشگاه MIT

هوشنگمقبلی
گئورکملکونیاس مدیرعامل موسسه پتکو
آارمناکملکیان
فرامرزمهرآئین
بهمنمهری استاد دانشگاه آریامهر ( شریف )
رفیعمودت استاد دانشگاه پهلوی ( شیراز )
محمد صادقمیثمی وکیل مهندس دانشکده فنی
میرزا اسداله خانمیرسعیدی
ایرجنجفی تنکابنی
بیژنهاتفی
هوشنگهمامی استاد مقیم امریکا
بیژنهمایون فر
ایرجوفائی
هانس کاسپرکایپرت
هوشنگکبیر
سید اسکندرکریمیان
محمدکلکت چی
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)