فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۲

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
امیلآرزو مهندس مقیم آمریکا
علیرضااحسنی
مصطفیاخوان خرازی
رحیماسمعیل زاده
غلامرضااعتماد مقدم دکترای پزشکی
بهمنافخمی
سیروسامیدواران دکتر
عباسامیر
محمد حسنامیرخانی
ابراهیمامیرمکری
ابراهیمامیرمکری
حسنانوری
سیروسباور
میکائیلباکانوریان
مسعودبکامی نراقی
غلامرضابیات
فیروزپرتوی استاد دانشگاه آریامهر ( شریف )
منوچهرپروین کاشی
افلاطونتیکرانی
ثریاپورثریا
همایونثقفی مهندس
بهمنجاویدان سرتری
هوشنگخان نخجوان
حسینخوشنویسان
محمد مهدیدباغ مهندس دانشکده فنی
مصطفیذوالقدری
جاویدرابط
فتح الهراجی کرمانی
منوچهرراد استاد دانشگاه آریامهر ( شریف )
سید حسنرفیعی
جمشیدروحی
کرامت الهریاضی
میرمنصورسادات افسری
امین الهساسونی
هاروتیونسرحدیان مهندس الکترونیک
محمد صادقسعیدی
مسیح الهسلیمانپور
پرویزسلیمانی استادیار دانشکده فنی
محمودشاکری
جهانگیرشیشه چی
کیومرثصدیق وزیری مهندس دانشکده فنی
سیروسصفری
احمدصلحی زاده
سهیلطاهری کرمانی مهندس دانشکده فنی
پرویزطلیعه
مصطفیطلیعه
عزیزعزیزی
احمدعطاران رضائی
ویگنعیسی خانیان
غلامعباسفتح نظریان
ادواردگاسپار مرادیانس مهندس راه و ساختمان
اندراتیکگریگوریان تبریزی
واگریگماتوکیان سلماسی
احمدمجتهدی فرماندار
احمدمحمدی اسنادکلدیه
محسنمحیط
محمدمشیری
پرویزملک
حسینمناف زاده
منصورمیری دانشیار دانشکده فنی
ویگن مسیحیناظارتیان
ایرجنورائی
محمد جعفرنکوئی جهرمی
محمدرضانیاکان
بیژنهاتفی
پلهارطونیان
جعفرهومانی
ویگنهوهانسیان
احمد علیکمپانی
علیکوچکی نیا
عزت الهیظهری
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)