فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۱

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
حیدر آقاآخوندزاده میان دوآب
علی محمدآقاربیع
علیرضا سیروساحمدیه تبدار
هوشنگادیبی
عطاء الهاسحق رشتی
محمد تقیاسمعیل طرخورانی
عبدالوهاباعتمادی اردکانی
محمد جعفرالفت
عطاء الهامیدی عشق آبادی
محمد رشیدامیری
علیامین
عزیزامین مقدم
محمودامینی
سلیمانانورزاده
پرویزانیسی
یزدگرداکرامی
سیروسایلخانی پور
کاکامرادایمانی دکتر دندانپزشک
رنوایوان چالیان
یوسفایوبه بابوگلیاش
برناردباوی کلانی
آشوربدل بیط دکترای پزشکی
پرویزبنانی
مصطفی قلیبنکدلی
رضابنی اسد مهندس سازمان آب
پرویزبنی کریم دانشیار دندان پزشکی
موسیبوذری
مصطفیبکائی
باباخانبیت الخاص ایرانی
منوچهربیگلرپور
علی اصغرپارسا
مهدیپارسی
سیاوشپالیزی
محمدپرتوی
ژنیپرنده
داریوشپروین
غلامرضاپزشکی
همایونپورسردار مهندس دانشکده فنی
عزت الهترکیان
حبیب الهتمامی شیخ الاسلامی
ناصرتوسلی طالب
رفیع الهجاوید
محمدرضاجهانشاهی
سیروسجهانگیر بلورچیان
رضاحاجی سید ابوترابی
موسیحاجی شیخ
منصورحادقی
داودحریری
علیحسین دوست
مسیح الهحقیقت کیش
احمدحمیدی
فیلپوسخاچی
علیخالوها
محمودخاکساری
مجیدخدیری
پرویزخسروی همدانی
نادرخلیل احمدی
جوادخلیل زاده
(حاجی) محسنخلیلی پزشک بیماریهای کودکان
عین الهخیام
ناصرخیام
محمد کریمخیری مهندس پست و تلگراف
احمد علیدادگر
والتردانیال
اله قلیدرشوری
جهانگیردقیق
محمدرئیس زاده
ادیب الهربانی
ژرژربیع
رحیمرحمان زاده
یدالهرحمانی
محقرضوی
محمودرضوی
فرخرفعتی
سجادرفیع
ابوالقاسمروشن منش
امیرحسنزند
جمشیدزیرک زاده دهکردی
مهدیسادات افجه
میرمحسنسادات افجه
مرتضیسازگار مهندس مقیم آمریکا
داریوشسامی کرمانشاهی دکترای پزشکی
محمدستاری
خدایارسردارپور گودرزی
پرویزسعیدی
غلامرضاسعیدی
اردشیرسلطانیان
هیبت الهسید اشرف
مهدیسید شاکری
رضاسیدین خرازی
محمودشاملو
پرویز میرزاشاهزاده قاجار
جمشیدشاهمرادی خرمی
ارتورشاهنبانس
فریبرزشایگان مهندس
پرویزشمس توفیقی مهندس هنرهای زیبا
محمدعلیصابرزاده
محمد سعیدصادق وزیری رئیس انجمن شهر سنندج
قوامصدری
محمودصدفی
خسروصدیق وزیری
محمدصدیقیان
مراد کلبیصراف
آلبرصفرقربان
محمد جوادضمیری
تیمورطائفه
عبدالهطاهائی
غلامعلیطرف زاده
علی اصغرعبدالحسین احمدیلر
محسنعبدالحسین احمدیلر
علی اکبرعزیزالدین
ناصرعسگر کاشی
حسینعلی زاده قربانی
هدایت الهغفوری شیرواری
داودغلامحسین
حسینغیبی
مسعودفامیل زنگنه
عبدالمجیدفتحی دکتر دندانپزشک
عبدالحمیدفتحی دکترای پزشکی
هوشنگفرح مند داروساز بهداری شرکت تلفن
سیروسفرحی
مهدیفرزانه
احمدفرشچی
ایرجفرهمند
محمدقلیفرهنگ درشوری
پرویزفروزان
اسدالهفیروزان
بیژنفیلی
اسدالهقاسم زاده دکتر داروساز
حسینقاسمی
محمدعلیقاعد شرقی
هلائدقراپطیان سلماسی
منوچهرقناد
ایلدگزقورتولان
قدرت الهگنجه
حسینگوجکی نیا
رمضانعلیگورت گل زرندی
یوسفلاله زاریان
علیلطفی
مرتضیلک مظاهری
هوشنگمؤمن زاده دانشیار دانشکده پزشکی
هوشنگمؤید دکترای پزشکی
فریدمامقانی
منوچهرمتبوعی
بهراممتین
هلاکومجلل
محمدحسینمحمدی
محمودمحمودی
منصورمحیط
فیروزمخترع
12
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)