فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۱

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
جهانگیرآذربخش
فریدونآقائی
بیوکابریشمیان
سیروساحدپور مدیر فنی هواشناسی کشور
جهانگیراخترخاوری
محمد حسن- سیروسادیب مهندس دانشکده فنی
حسیناردکانی
قدرت الهاستوار
عبدالهاقراری
حسینعلیانواری استاد دانشگاه آریامهر ( شریف )
داوداوشانه
ایرجایرانپور
امیرمسعودبانج مهندس معدن
اوهانسبغوس پوربطرسیان
هوشنگبقائی
مهدیبهادری نژاد استاد دانشگاه پهلوی ( شیراز )
سیروسبهروز
بیژنبواسحقی
مرتضیبکائی
رضاپارسا
غلامحسینپورزند وکیل مهندس دانشکده فنی
نادرپیمانی
مصطفیتقی زاده اتکال مهندس دانشکده فنی
ایرججهان بگلو دکترای زمین شناسی
احمد علیجهانشاهی مهندس دانشکده فنی
فریدونجوانبخت عمارلوئی
مصطفیچمران ساوئی استاد دانشگاه امریکا ( جهت شرح حال دکتر مصطفی چمران به دایرة المعارف نام آوران معاصر در همین وب سایت مراجعه فرمایید )
عبدالحسینحاجی شیخ
آقادبیرحاجیان تهرانی
علیرضاحسینی محرز
ساسانحمزه تاش
شهریار خسروخان ملک مهندس دانشکده فنی
رضاخزانه مهندس
مرتضیدارل یهودا
منوچهردانائی
احمددانش پژوه
منوچهردردشتی
علی نقیدرگاهی
فریدونربیعی مهندس دانشکده فنی
مصطفیرجبیانی
منوچهررستگار
الکسیزاکسون
محمدسپاسی
سیروسسمیعی مهندس دانشکده فنی
ذکریاسیمان توپ
مهدیشهیدی
محمدصباهی
مسعود- فراسیونصیدلافی
اردشیرطبیب زاده
مسعودطبیعی هروی
ناصرعرفان
سیروسعظیمی مهندس دانشکده معماری
جلال الدینعلائی
امیرهوشنگعلی دزفولی قطان
علیرضاغزنینی هاشمی
سیروسفروتنی دانشکده فنی راه و ساختمان
ایرجفضیلی
غلامرضافلسفی
الکساندرمالاخوف
والودیاماله گین
نادرمحسن زاده خامنه مدیرعامل شرکت جنرال
عبدالمجیدمحکمی
حسنمرشد استاد دانشکده فنی
ایدواردمسروپیانس
خشایارمصطفوی کاشانی مهندس راه و ساختمان
مسعود کلیمیملمد
ابراهیممنشریان
شاهرخمنوچهری
روبنموسیانس
ادواردموسیخیانی
مجتبیمیربها
داودمیناس زاده
فلیکسنوماسکاسان
محمد جوادهاشمی حایری
پرویزهورفر
وانیاوانیا ساهاکیان مهندس دانشکده فنی
رستموسقانیا
وازگینکاسپاریان امیرخانیان مهندس دانشکده فنی
فریدونکاوش
اکبرکبیری
جرجکوتال مهندس راه و ساختمان
فریدونیزدان پرستی
علییگانه آرائی
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)