فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۰

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
محمد علیآزادیان
سید محمدآقامیرسلیم دکترای پزشکی
ابوالقاسمابراهیمی
عبدالهابریشمی ساوجبلاغی
منوچهرابوالضیاء
عزیز آقااحمدیه
مهدیاخوان
سیامکادیبی
محمد ابراهیمارجمندی
رضااردوبادیان استاد مقیم امریکا
تاتولاردوخانیان
مهدیاسدالهی
نورالهاسماعیلیان
احمداسکوئی
محموداسکوئی
عبدالحمیداشراق
جلالاطمینان
عزیز الهالهی
امیرامیریان
ابوالقاسمامینی
حسینانصاری
محمد حسنانصاری قراچه داغی
محمد حسینایران
جوادایران پور یزدی
امیرخانایروانی
منصورایلخانی پور دکتر دندانپزشک
پرویزایمانی
محمد کاظمبابائی همتی
محمد طاهرباقری
منصوربخور
حبیب الهبدیعی
محمدبلوچ استادیار دانشکده علوم
خان بابابنایان
محمد ابراهیمبهروزی دکترای پزشکی
گیورکبیوس
احمدپاپلی یزدانی
میرعلیپورتقی ارشادی دکترای ادبیات و زبان
رحیمثابت کاشانی
مهدیثقه الاسلامی
سلیمانجاوید
محمودجباری
خسروجباری گیلانی
محمد حسنجبلی
امیرحسینجلیلی
هنریجهانس
مصطفیجواهریان طباطبائی
هوشنگ کلمیچادرچی کارمندبانک ملی
مسعودحریری
مصطفیحسینی
قاسمحضری
جهانگیرحلویاتی
شاهپورحکیم بابا
فریدونخانی
علی اکبرخاکپور
ایرجخدابنده لو
فریدونخداداده
ایرجخدادوست
حبیب الهخدایاری
محمدخسروانی نژاد رضوی
علی اصغرخلیلی
محمدخلیلی
هوشنگخواجه زاده
پرویزخواجوی نوری
محمد علیخوشابی
یوسفدهقانی
پرویزربان
عطاءالهرحیم سیاح
مصطفیرضائی
ناصررضوانی
کیوانرضوی ارمغانی
ایرجرفقای مطلق
محمد جعفررفیع
اسمعیلرفیع
سعیدرهنما
مسعودروشن
بیژنریاضی
احمدریاضی کاشانی
امیرقاسمزاهدی
امیرزر
علیزیارتی حاملی
علیزیرک
یوسفسپرون
داریوشستاری
عطاءالهستوده
ایرجستوده
کمال الدینسجادپور
ملتانسرگتیری
خسروسروش کابلی
فرهنگسعید
سلیمانسعیدیان
غلامحسینسلماسی اسعدی
مسعودسلوکی
مرتضیسلیمانی تهرانی
شاپورسلیمانی تهرانی
اردشیرسیروس
هوشنگسیمان
فرج الهشالم
یوسفشاملو
هوشنگشاهنده
روح الهشایانی
عبداله اسفندارشریف کانی
محمد طاهرشریفی پرند
منوچهرشهابی
محمد جوادشهروز تهرانی
مجتبیشهریاری
صالحشوشانی
سعیدشیبانی
جلالشیخ الاسلامی
محمد کاظمشیخ الاسلامی
محمدرضاصادق زاده
میرزا آقاصادقی
داریوشصدری
اکبرصدفی سیاوش
پرویزصفاری معاون سازمان کشتیرانی
آیدینصفرزاده گیلانی
ایرجصمیمی
محمدطالقانی فر دکترای پزشکی در واشنگتن
منصور علیطاهری
محمد تقیطواحن
اردشیرظفری
حسینعزیزی
منصورعسگری
رضاعطارچی تهرانی
مصطفیعقاقیری
طاهرعلوی
احمدعلوی
حمیدعلیزاده عظیمی
رضاعنایت
مرتضیعنایت
محمودعنایت
محمد سلیمعوضی
ژوزفعیوضی
گلیادغردبرغان
منصورغضنفرپور
ابوالفتحفاضلی تهرانی
جوادفرشیدپور
محسنفلاحتی
محمد حسینقادسی
ناصرقاسمی
ذکریا کلیمیقاطان
کورسقباد
بخشیقلعه بیگی
محمودقناعت
آذریوشلطیفی
اسکندرمؤید دکترای پزشکی
احسان الهماهر
مهدیمجلسی
هرمزمجید آهی دکترای پزشکی
ریاضمحبوبی
باقرمحمدیون
12
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)