فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۳۰

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
منوچهراحتشامی
سید محمداسدی
علی آقااسدی
خسرواعتمادی

مهندس دانشکده فنی

 

ناصرامام زاده استاد ریاضی مقیم امریکا
ناصرامام زاده استاد ریاضی مقیم امریکا
علی اکبرامین
امیر فرهنگبصاری
نیکیاپوپووبان
سید رحمت الهجذبی
سهرابحسابی
سوسقاخچه توریان ملحمی
اردشیرخنیده
اسفندیارسعید
فریدونشید
حبیب الهصادقی اسپهلانی
سلیمانصدیقی
حسینصرافی زاده رفسنجانی
اردشیرعدل
مهدیعلوی
جوادفراتی
علیفراروئی
فریدنفروتن راد
گرگینماتوسینان هفخوان
هوشنگمتین آزاد مهندس
فیروزمعانی انتصاری مهندس دانشکده فنی
محمد ناصرمقرری
هوشمندمیثاقیه
پرویزنبویان
محمد شفیعنمازی
توماسکاراپطیان
معینکیائی
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)