فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۲۸

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ادبی بازرگانی ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
علی محمدآرام
ایرجآصفی
امیل ابانوشآفتاندلیان
میرمحمدحسینآل یعقوب
احمدابریشمی
محمد علیاحمدیه
محمد صادقاردکانی
وارطانارسمیان دکتر بیمه های اجتماعی
شموئیلاسحق پور
مهدیاسلوبی
جمشیداشرفی معاون دانشگاه تهران
فرهنگافتحی
نادرافشار
منصوراقراری
محمد حسینامیرانی
علیاوحدی
محموداکبری فرد
منصوربابا تهرانی
امان الهبازرگان
جلالبریمانی پزشک اعصاب دانشگاه
منوچهربزرگان
علیبهرامی
هوشنگبهروزی
ویلسانبکرمی قراجلو
محمد حسینپیژا شریف بیمارستان شرکت نفت
علی محمدتقوی
سید ابراهیمتنکابنی
فریدونتوفیق
سیاوشتوللی اصلی
جمشیدجاوید
هوشنگجمالی مدیر داروخانه اسدآبادی
مهدیجندقی متخصص بیهوشی
ناصرکلیمیجیم بیلی
سیروسحبیبی
برزوحضرتی زرتشتی
داورحکائیان
فرهنگحکیم نیان
نادرحکیمی
پرویزخاکسار
خدارحمخدارحمی
رستمخسروی ایرانی
حسینخلیلی یزدی
رازمیکدرسراکیان
پرویزدرویش
محسندژاکام
حبیب الهدوانلو
پرویزدولتشاهی
داوررأفت
ابوالقاسمرأفت
سلیمانرئوفی
مجیدرحیم زاده
محمدرضارسولی رشتی
اصغررضائی سبزوار
پرویزرضازاده
پرویزرفوآه
رضازرکش پور دکترای پزشکی مقیم آمریکا
جمشیدزمردی
ژرژسرکیسیان
مرتضیسنة
هوشنگسندی
صاریشاهگلدیان
ناصرشاکرین
امیرمظفرصارم
علیصدر
علیصراف زاده
مرتضیصلصالی
پرویزصمیمی جراح مقیم آلمان
سید جمال الدینطباطبائی وکیل
سیروسطبیب زاده
منوچهرظفر اردلان
فریبرزعدل
امیرابراهیمعسگری یزدی
سید محمدعقیلی
حمیدعلائی
فریدونفرتاشی
داریوشفرزانه
شعاع الهفروغی متخصص امراض زنان
یوسففهیمی
لطف الهفهیمیان
سعیدقاطان
عبدالقریب ژانقریب
علیرضاقهرمانی
سیروسگبرئیل
فضل الهگرازه دکتر دامپزشک
غلامرضاگرجانی
آرمورمونگلبولیان
عزیزپورمجیدی
روح الهمحبان متخصص جراحی
ایرجمدارائی
هرمزدیادمرزه
علی محمدمرعشی
شاهپورمشعوف دکترای پزشکی
میرمسیحمطهری
سید علیمعصومی دکترای پزشکی
موسیملامد
منوچهرممتاز
علیرضامنصوریان
ناصرمه
سهرابمهرآئین دبیر دبیرستان های تهران
علیرضامهران معاون دانشگاه اصفهان
باب الهمهربان
شاهپورمهربانی
حسینمورخی
ابوالحسنمکاره چیان مهندس آبیاری سدسازی
عنایت الهمکرم افشار
فریدمیلیکیان
سلطان سعیدناظمی یزدی
محمودنصیر تفریشی دکتر مقیم نیویورک
حسیننوحدانی استاد دانشگاه آریامهر ( شریف )
فرج الههارونی
جهانگیرهدایت
محمودهمایون فال
مسعودهمایونی
کریمواعظ زاده دکترای پزشکی- شیراز
ضیاءالهورقازاره
داریوشوزیری
شاهپورکامکار
داریوشکیخسرو شارخ
عبدالحسینیاوری
اسفندیاریزدان پرستی دکترای پزشکی مقیم آمریکا 
هایگازیسائی
مهدییغمائی
منصورینلوی بیمارستان فیروزگر
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)