فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۲۷

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ادبی بازرگانی ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
ایرجآرکاریسن دکترای پزشکی مقیم آمریکا
ناصرآریائی
جهانگیرآریان پور کاشانی
علیابریشمی
یوسفاقراری دکتر دندانپزشک
الیاساقراری
گورکامیرامیریان متخصص گوش  حلق  بینی
یوسفامیرفر
حسینعلیامیرکبیریان
احمداودهانی بارانی
مهدیاورندی
ابوالفضلاولیائی
شموئیلایوب خان
جمشیدبدیع
محمدرضابدیعی
لطفعلیبدیعی
شموئیلبروخیم
جلالبشارت
حسنبطهائی متخصص اعصاب
موئیزبن روحی متخصص آزمایشگاه
حاجمبن طرفی
میرسعیدبنی هاشم
سید علیبهشتی تبار
انوشیروانپویان رئیس دانشگاه ملی
عبدالهجالینوس
احمدجمشیدی
کیخسروجمشیدی
محسنچوبک عضو نظام پزشکی
جمشیدحامد حسین زاده
محمد تقیحمیدیه
سید مهدیخاتمی
منوچهرخداداده دکترای پزشکی مقیم آمریکا
محمد حسنخردپیر متخصص گوش حلق و بینی
نصرالهدرویش کجوری متخصص آزمایشگاه
غلامحسیندیالمه
عبدالنبیرئیس
محمدرضوی
محمودرهنما طباطبائی مسئول بخش قلب
منصورروشن ضمیر
اکبرریاضی
محمد حسنساری اصلانی
بهزادسپانلو متخصص آزمایشگاه
علیسریر
جعفرشافعی
منوچهرشاهوار
غلامرضاشفیعی قاسم آبادی
احمدشمیم دکترای پزشکی
ساسانشهمنش
هوشنگشیرینلو مطلق متخصص جهاز هاضمه
محمدصادق زاده اسکوئی جراح چشم از آمریکا
محمد صالحصالحی
هوشنگصمیمی
غلامحسینصهبا متخصص آزمایشگاه
کورسیطبری
محمد مهدیظلی
فیروزعرفانی
رحیم عزراعزرا سهنی
منوچهرعهدیه
حسنفامیلی دانشیار دانشگاه تهران
محمد شهیرفخرالدین قوامی
منوچهرفرامرزی دکترای پزشکی
ناصرفرزامی
باهرفرقانی نوبری دکتر داروساز
مهدیفرهمند ملکی
زین العابدینفریادی
فرامرزقائم مقامی
منوچهرقاطان دکتر داروساز
فرانکوقایقرن دکتر داروساز
سیروسقراچه داغی
رضاقریب
پرویزلاله زاری دکترای پزشکی
امیرلیویان
احمدمتین دکترای پزشکی ( جراح  )
ناصرمحبوبیان دکترای پزشکی
منوچهرمحتشمی
سید محمد باقرمحسنین
جهانگیرمحمدآبادی
علیمحیط
سید حسنمرتضوی
عزیزالهمصحفی
جوادمعتمدی
محمد کاظممعصوم نیا
مجیدمقبره
پرویزمقناط
جمشیدمنتصر کوهساری دکترای پزشکی
ناصرمهدی علی اکبر فخار
امیرحسینمهرگان
سید جوادمیرخانی
ادواردمیناسانی قرخانیان
شاهپورمینوچهر
یوسفمیکائیل
منوچهرناظریان کارشناس سینمائی
ماشاء الهنجمی متخصص جراح
سیروسنونژاد دکترای حقوق
فضل الهنیکخواه پزشک جراح مقیم آمریکا
هوشنگهاتفی
حسینهمدانی دباغ
منوچهرهوشمند
سید علیواعظ
رجبعلیوثیقی
جمشیدوحیدی دکترای پزشکی
حسینکبیری سپهری نیک
روشنکهربائی اول
ارسلانکهن شوخط
ناصریزدی ندوشنی دکترای پزشکی
ارسلانیمینی
مهدییوخاری باشی
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)