فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۲۷

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ادبی بازرگانی ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
زاونآوانسیان
پطرسیانابراهیمیان
علیابوالفتح تبریزی
ابوالفتحاردلان
باغداساراردوخانیان
منوچهراصدیقا
افراسیابافرا
امیکاوانس آکوپیان
آراراتباباخانیان
شکرالهبختیار
محمدرضابهزادی
مهدیبی نظر
میرزا سید حسینتقوی
هارمیکتمرازیان
رضاجلی
مجیدحاتمی
حسینحریری اصلی
راسبیدحسن خلالیان
شاهرخحکیم
هوتنخان ملک ساسانی مهندس دانشکده فنی
محمدخسروشاهی
علیدباغ مهندس دانشکده فنی
فیروزرستگار
نعمت الهزمانی
ایرجزندی استاد دانشگاه در آمریکا
جمشیدستاری
امیرشاهپورشاهین
هرمزدیارشهریاری
امیرحسینشکیب
منوچهرصمدانی
خلیلصیرفی مهندس دانشکده فنی
یوریلعیسی پور
کیواکگیورک
گاگیکمارتروس
فؤادمجذوب استاد دانشکده نفت
جمشیدمدحت
رازیمرادخانیان قراچه داغی
یفرممعتمد
سردارمیرجانی
روژانمیناسیان خانبان
پرویزنبوی استاد دانشکده نفت
هوشمندنعیمی مهندس معمار سوئیس
عباسعلیهنجنی
منصورکیانی
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)