فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۲۵

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ادبی بازرگانی ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
هراندآدمیان لیسانس شیمی
هاکویاکابرامیانس
هاکوابرامیانی
جاناستپانیانی
اسحقاسحق پور
خلیلاشرلقی
اسمعیلاعتماد
پرویزافتخار
والوریااودیسیان
احمداکبری
سیدحسینایوبی دکترپزشکی
امیربدوئیم
خسروبرهانیان
داودبرکهنا رئیس بیمارستان
عزت الهبغدادی
هوشنگبن حیم
راشدبهار
یوسفبوذری
محمودپاشا
خلیلپرویزی
آراءپزشگیان
محمد علیپنجه مریم
نوذرپیرزاد
جهانگیرپیرمرادی
همایونتعاون
منوچهرثابتیان دکتر در پزشکی
خسروثقه الاسلامی
سراج الهثمری
بیژنجلالی
شکرالهجلیل فر
منصورجیم بیلی
علی اکبرچایچی
محمودحاج دائی
نجات الهحاجی عذرا
جعفرحریری
سرکیسحق وردی قدسیان
محمدرضاحقیق دکتر در پزشکی
پرویزحکیمی پزشک جراح زنان
سهرابخدابخشی
سیونخدادادزاده
عباسخدام حضرتی
ریاضخراسانی قدیمی دکترای پزشکی
کیومرثدادمرز دکترای پزشکی
سیروسداورپناه دکترای پزشکی
جعفردهپور
جهانشاهدهناد دکترای پزشکی
پرویزربانیم
مرادرضوانی
ایرجزارع پارسی دکترای پزشکی
لطفعلیزند وکیلی
سروشسروشیاری دکترای پزشکی
سلیمانسلیمان تهرانی
ناصرشارمهر
کورسشاهرخی
سعیدشاهین
مهربانشروین دکترای پزشکی
عبدالحمیدشیبانی
ابراهیمشیلی
نصرالهصبوری دکترای پزشکی
ناصرصفائی نائینی
علیرضاصفوت نیا دکترای پزشکی
سید علیطیب دکترای پزشکی
سید حسینطیب دکتر دندانپزشک
بدیع الهظهوری دکترای پزشکی
منصورعاطفی نیا لیسانس شیمی
سید مهدیعلوی شوشتری
حسنعلی سپانلو سعدآبادی
منصورعمید دکترای پزشکی
حسنفامیلی دکترای پزشکی
سعیدفراست
پرویزفرهومند
بیژنفروهر دکترای پزشکی
نجات الهفهیمان
نیازفولادی رئیس بیمارستان
حسنقاسمی دکترای پزشکی
حبیب الهقدیشاه
عطاءالهگل پیرا دکترای پزشکی
یوسفگوگردی
مهدیمتیان
جمالمحبوب دکتر دندانپزشک
مرتضیمحمودزاده کنی
ایرجمدبر دکترای پزشکی
ابراهیممژدهی دکترای پزشکی
محمودمفتاح دکترای پزشکی
رازمیکملکیان دکتر دندانساز
کریممنصوری راوند
رحمتمهاجر
حسینمهرابی
محمد تقیمکارچیان دکتر دندانپزشک
محمد حسنمکی
سید جوادمیرعبدالباقی
فرزانهنامور
کیواننجم آبادی رئیس پلی تکنیک
اسحقنعمان
سیوننوروزی سلیمانی
سروپهایراپطیان بالامان
شاهرخهدایت نیروی دریائی
مشروتهروآبادی دکترای پزشکی
نعمت الههمت
فروهروحدت
هوشنگوحیداکباتانی
رستمورجاوند
پری برزووهومنی
فریبرزکامران
عطاء الهیدعیم
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)