فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۲۵

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ادبی بازرگانی ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
هاروطونآقاجانیان
داویدابراهیم حکاک
نادرارفعی
همایوناعتماد زنگنه
محمدباقراعتماد مقدم دکترای شیمی
فریدونامیرابراهیمی مهندس دانشکده فنی
سیروسبرملا
آشوتبیگلربگیان شاهبازیان
جوادپروین
عبدالرضاپورحسین
سیف الدینپورمحسن عراقی
اصغرپورکاوسی
حسینجبلی
محمدتقیجهانشاهی مهندس دانشکده فنی
علیجوان استاد  و محقق در آمریکا
محمد حسینخطیب لو
روزانسخویلیان مهندس ساختمان
عزت الهداودزاده دکتر در علوم ساختمان
علیرضارادپی مهندس دانشکده فنی
محمد ناصرروشن ضمیر مهندس دانشکده فنی
خلیلرومینا
لئونسرحدیان مهندس دانشکده فنی
علی اکبرسمیعی مهندس دانشکده فنی
داریوشسورنیان
حسینشکوهی نژاد رئیس دانشکده علوم
مجیدصالحی
علاپورعلائی
داودفتوحی
مسعود کریمقوانلو
انورگیوپور
یهودامجدی
پرویزمرآت دکترای فیزیک
مسعودمسعود انصاری
هوشنگمعظمی
هوشنگمعین
پرویزمهرآئین مهندس دانشکده فنی
لئونمیرزایان
سیف الدیننقدی
جلال الدینیزدی ندوشنی مهندس دانشکده فنی
فؤادیوسف میر مهندس دانشکده فنی
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)