فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۲۵

رشته ی تحصیلی : ادبی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ادبی بازرگانی ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
یحییابوالفتوح لیسانس حقوق
محمد علیاسلامی ندوشنی محقق و استاد دانشکده ادبیات
محمداعتماد فروشگاه اتومبیل
عبدالرضااعتماد مقدم دکترای پزشکی
منوچهربهزادی
نادرپرتوی
محمد کاظمپور بقراط رئیس دفتر دانشکده
اسمعیلحریری
سیاوشخاقانی
داریوشخرسند
تقیخزاعی مدیر کل وزارت کشاورزی
حسینخسروانی دکترای پزشکی
پرویزذوالعین دکترای حقوق
عبدالحمیدزاهدی شالفروش دکترای حقوق
عباسسلامت دکترای حقوق
انوشیروانصدر مدیر کل هواپیمائی
علیقلیعالی خانی رئیس دانشگاه تهران
احسان الهفدائی مطلق
سعیدگودرز نیا دکتر و کنسول ایران
خسروگیتی مدیر کل وزارت کار
مسیح الهمبتنی عسگری
ابوالحسنمجتهدی
مختارمختاربد شرکت ملی نفت
یوسفمصلائی
پرویزندیمی معاون نظارت ارز
محمدنصراله دبیر دبیرستان
صادقنظام مافی دکترای پزشکی
احمدنواب صفوی قاضی دادگستری
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)