فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۲۴

رشته ی تحصیلی : طبیعی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ادبی بازرگانی ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
عذرااباالما
موسیاحدوت
بهمنامانی یزدی
ملکایرج شیبانی دکتر پزشک
علیبخشنده سرهنگ شهربانی
سیروسبهروزی
عبدالهپارسا
توتنجویباریان
جمشیدحکیم
ابوالحسنحکیمیان
نصرت الهخدادادگان
روح الهخرسندی
سپهرذبیح
منیرربانی
علی اکبرربوبی دکتر پزشکی
قاسمرضوی دکتر جراح
مسعودرفعت تهرانی
رحیمسلطانی آزاد
الیاسسیمو مظلومی
کیوانشریفی زاده
پرویزشهبازی
منوچهرشیدفر دکتر در پزشکی
محمودصالحی جراح پلاستیک
محسنضیائی دکتر پزشک
فیروزطالب بیگی
سهرابغفاری دکتر در پزشکی اطفال
ایوبفتوحی
نظامفرقانی ارانی
گلستانگالوستیان
ایرجمؤید شاهرخی
منوچهرماونداد دکتر در پزشکی
پزشک پورمسشفی دکتر
علینقیمصدقی
قاسممعتمدی رئیس دانشگاه اصفهان
شاهپورنعیمی
علی اکبرهنجنی دکتر در پزشکی
علی محمدهنجنی
اسفندیارورجاوندی
علی اصغرکجواری
آقابابایغیانیان
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)