فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۲۴

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ادبی بازرگانی ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
منوچهرآذرخشی
سدراکآقاسان سلماسی
آشوریآوادیانس مهندس معمار
تاتولاوهانیان
ماردیروسبوغوس پطرسیان مهندس راه و ساختمان
لئونتیرویان
رضاجمالی مهندس راه و ساختمان
روبرتخاچونی
نمرودخاچی استاد و دکتر معماری
محمد قلیخطیبی مهندس راه و ساختمان
وازگندرآوانسیان دکتر و استاد دانشگاه
فریدونرهبری مهندس راه و ساختمان
زاونسیمونیان مهندس معمار
داریوششهردار مهندس معمار
هوشنگصفاری عضو هیئت مدیره گاز
مسعودطباطبائی دیبا مهندس راه و ساختمان
جلالمحمدی ازدهاتوئی
روبهمرادیانی
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)