فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۲۳

رشته ی تحصیلی : ریاضی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ادبی بازرگانی ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
استپاناستپانیان
خلیلالقانیان
لئونبابایان
هوشنگتورانی
پوراچاچلینگاریان استاد نفت در کالیفرنیا
ابوالحسنخطیبی
جمشیدسروشیان
نادرسرکس زنجانی مهندس
مورنسرکیسیان
آشوطشایانی
اسعدطرفه
پرویزغفاری
ایرجفرازمند
فرهادفسا
ناصرفیض بخش
فرهادقهرمانی
عطاءالهلقائی
واهانماتونکیان
فریدونمبتن
محسنمعظمی گودرزی
رازمیکملکومیان
پرویزمنوچهریان
فرهنگمودت استاد دانشگاه شیراز
وارتاننجائیان
ابراهیمنوبان
آلبرتهانوچیان
کیخسروهخامنش
حاج ماباوهاب زاده
کارنیککجاریان
مشاهینیغیایان
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)