فهرست فارغ التحصیلان در سال

دبیرستان البرز

اسامی دانش آموختگان دبیرستان البرز

سال تحصیلی : ۱۳۲۲

رشته ی تحصیلی : بازرگانی

لطفاً رشته ی تحصیلی مورد نظر خود را انتخاب کنید

ادبی بازرگانی ریاضی طبیعی

برای مرتب سازی بر روی عنوان هر ستون کلیک کنید
نامنام خانوادگیملاحظات
حسینعلیاشرف اسلامی
عباسامین
هادیامین صالحی
رفائیلاوهب شالو
خلیلایران زاد
سعیدبروخیم
فتحعلیبنی ریاح
گریگوریانپطروسیان
عباسحاج سید ابراهیم
خلیلحمودوت
لئونخدادادیان
ژوژیکزاکاریان
حبیبشالچی
رحیمشیرازی
آشورفرزار
روبنفرندیان کارمند شرکت نفت
رولانفلک کرم
عطاء الهگازرونی
رضاگردمحله
محمدرضاگیوه چیان
شکرالهمرادیان
ابراهیممنصوری
اسکندرنمکی قانع
اسماعیلنیری
نجاتنیش پی
هرمزدیارهرمزدیاری
ابراهیمکلمیان
لئونکلمیریان
برای جستجو لازم است تا حداقل یکی از فیلد های جستجو را کامل نمایید
برای جستجوی دقیقتر می توانید از چند فیلد استفاده نمایید
نام :  نام خانوادگی: 
سال فارغ التحصیلی:


Share

نظر بدهید (۱۱۸)